DPP-4-hämmare och GLP-1 analoger -
en olämplig behandlingskombination

Läkemedelskommittén har uppmärksammats på att det förekommer samförskrivning av GLP-1 analoger, t ex Ozempic, och DPP-4-hämmare,
t ex Januvia. Denna kombination är olämplig då den inte innebär några behandlingsfördelar.

Bakgrund
Båda läkemedelsgrupperna inriktar sig på kroppen inkretinsystem, som reglerar glukoshomeostasen. GLP-1 analoger imiterar GLP-1 och stimulerar insulinutsöndring samt sänker glukagonutsöndring när blodglukosen är hög. DPP-4-hämmare hämmar enzymet som bryter ned GLP-1 i kroppen.

Ofta kan personer med diabetes typ 2 redan ha låga nivåer av GLP-1 i kroppen, varför en
DPP-4-hämmare inte alltid gör så stor nytta och det är mer fördelaktigt att tillsätta GLP-1.

Behandling med både GLP-1-receptorantagonister och DPP-4-hämmare kan innebära minskad compliance då patienten måste använda fler läkemedel samt har högre risk för att få biverkningar såsom gastrointetstinala störningar. Se Region Blekinges behandlingsalgoritm under Rekommenderade läkemedel Öppnas i nytt fönster. för vilka diabetesmedel som går att kombinera.

Studier
Då behandlingskombinationen GLP-1 analog och DPP-4-hämmare inte rekommenderas finns få studier, men en publicerades 2019 som konkluderade ”Concomitant use of once-weekly GLP-1 RAs and DPP-4 inhibitors provides only modest improvement in glycemic control with minimal weight loss benefits, which is similar to monotherapy with either agent. The combination is unlikely to provide synergistic effects and is not cost effective. These data support the current recommendations against use of combined incretin therapy”. Hela studien finns att läsa på National Library of Medicine Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Hittade du informationen du sökte?