Kapitel 6: Klart!

Nu har du gått igenom alla delar i en SIP, från att bedöma om det kan finnas behov av en SIP och att få ett samtycke, till att förbereda och bjuda in till ett möte samt att genomföra mötet och upprätta planen. En viktig del i processen är uppföljningen, om den enskilde har behov av en uppföljning kan den tidigare planen revideras eller en ny upprättas.

Avsluta med att be den enskilde fylla i de uppföljande frågorna om SIP.

Då får du förhoppningsvis svar på om ditt initiativ till en SIP har inneburit att den enskilde har fått svar på sina frågor och att det är tydligt vem som gör vad.

Glöm inte att konsultera kollegor om du har frågor som kan kännas svåra i arbetet med SIP. Det finns återkommande länsgemensam utbildning för chefer där gemensamma frågeställningar för att nå samsyn och utveckla arbetet diskuteras. Lämna eventuella frågeställningar vidare genom din närmaste chef.

Lycka till!

Tyck till om utbildningen! Var det något du saknade? (formulär)

Gå vidare till webbutbildningen Beslutsstöd för bedömning av vårdnivå

Hittade du informationen du sökte?