Läkemedelsmål

Samverkan för bättre läkemedelsanvändning

Region Blekinge har sedan 2021 en Läkemedelsstrategi för att få en läkemedelsanvändning av högsta kvalitet för patient, samhälle och miljö, genom samsyn och samverkan. Strategins övergripande målområden är:

  • Effektiv och säker läkemedelsanvändning
  • Tillgänglig och jämlik användning av läkemedel
  • Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

Läkemedelskommittén i Region Blekinge har fastslagit nedan 12 mål för 2020–2021. Målen syftar till att få en ändamålsenlig, säker, evidensbaserad, jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling av god kvalitet.

Gå till Målsidan >>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målområdena beskrivs ytterligare i läkemedelsstrategin Pdf, Länk till annan webbplats. för 2021 - 2023. Strategin och målen grundar sig bland annat i den nationella läkemedelsstrategin Länk till annan webbplats. men även Region Blekinges Regionplan 2020 - 2022. Länk till annan webbplats.

Olivia Frånberg PhD, Apotekare
Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?