Aktiv sårläkning

Kompressionsförband

Beräkna ankeltrycksindex (ABPI) på alla patienter med svårläkta sår på ben/fot (kvoten ankeltryck/armtryck).

Flerlagerbandage

Profore (18-25 cm)

Profore (25-30 cm)
Comprifore Lite LF

ABPI > 0,8

ABPI > 0.8

ABPI 0,6-0,8


Enkelbandage ovan polster

ViTri självfix

mellanelastisk/kohesiv binda


Infekterade, vätskande sår

Antimikrobiell behandling

Prontosan
Iodosorb
Medihoney
Aquacel Ag + Extra

 

 

 

(läkarordination silverbehandling 2-4 veckor)


Övrig behandling

Ättikssyrelösning

(15 minuter, mot pseudomonas)


Måttligt/rikligt vätskande sår

Kaliumpermanganat

Iodosorb

Aquacel Extra
Biatain Adesive Border

Kliniderm Foam
Tegaderm

Mepilex

Allevyn

Askina Foam Heel

Kliniderm Superabsorbent dressing
Drymax Extrasoft

(15 minuter)

 

 

 

 

(olika produktformer, se bakgrundsmaterial)

(olika produktformer, se bakgrundsmaterial)
(olika produktformer, se bakgrundsmaterial)

 

 

 


Gul fibrinbeläggning

Debridering/revision av sårbädd

Intra Site gel
DuoDERM

Medihony

Iodosorb

PolyMem

 

(olika produktformer, se bakgrundsmaterial)

 

 

(olika produktformer, se bakgrundsmaterial)


Torr svart nekros

Torrt förband

Fuktig svart nekros

Debridering av sårbädd

IntraSite gel

Iodosorb

PolyMem

 

 

(olika produktformer, se bakgrundsmaterial)


Rena granulerade sår

Aquacel Extra


DuoDERM
Mepilex
Allevyn

(olika produktformer, se bakgrundsmaterial)
(olika produktformer, se bakgrundsmaterial)
(olika produktformer, se bakgrundsmaterial)


Speciella sårförband

Cutimed epiona

Kaltostat

Sorbact

Carboflex

Hydroclean

Cultimed Hydrocontrol

Atrauman

PICO

(avstannad sårläkning)

(blodstillande)

(svampinfektioner i hudveck)

(luktabsorberande)

(upprensande)

(upprensande)

(icke vidhäftande silikonnät)

(negativt tryck)


Hud runt såret

Silesse

karbamid

propylenglykol

mometason

betametason

betametason + kliokinol 

zinkoxid

 

 

 

(Silikonbaserat hudskydd)

Canoderm (mjukgörande)

Oviderm (mjukgörande)

Ovixan (mot eksem)
Betnovat (mot eksem)


Betnovat med chinoform (mot infekterat eksem)

 

Vid leveransproblem: betametason-neomycin i Essex kräm.

 

Zinksalva
(hudskyddande och mot hypostatiskt eksem)
Zipzoc salvstrumpa (hudskyddande och mot hypostatiskt eksem)

 


Bakgrundsmaterial

Se bakgrundsmaterial

Hjälpte informationen på sidan dig?