Aktiv sårläkning

Behandlingsinstruktioner och bakgrundsmaterial för sårläkning finns på Sårcentrum/
Samverkansdokument och utbildningsmaterial.

Se bakgrundsmaterialPDF

Kompressionsförband

Beräkna ankeltrycksindex (ABPI) på alla patienter med svårläkta sår på ben/fot (kvoten ankeltryck/armtryck).

Flerlagerbandage

Comprifore (18-25 cm)

ABPI > 0,8

Profore (25-30 cm)

ABPI > 0.8

Comprifore Lite LF

ABPI 0,6-0,8


Enkelbandage ovan polster

Coban

mellanelastisk/kohesiv binda

Infekterade, vätskande sår

Antimikrobiell behandling

Prontosan


Iodosorb


Activon


Aquacel Ag + Extra

(läkarordination silverbehandling 2-4 veckor)

 

Övrig behandling

Ättikssyrelösning

(15 minuter, mot pseudomonas)

 

Måttligt/rikligt vätskande sår

Kaliumpermanganat

(15 minuter)

Iodosorb


Aquacel Extra


Aquacel Foam Adhesive


Biatain

utan häfta

Biatain Sacrum


Askina Foam Heel


Tegaderm Foam


Tegaderm Superabsorber


Mepilex

(olika produktformer,
se bakgrundsmaterial)

Kaltostat

(blodstillande)

Gul fibrinbeläggning

Debridering/revision av sårbädd

Purilongel


DuoDERM

(olika produktformer,
se bakgrundsmaterial)

Iodosorb


PolyMem

(olika produktformer,
se bakgrundsmaterial)

Torr svart nekros

Torrt förband

Fuktig svart nekros

Debridering/revision av sårbädd

Purilongel


DuoDERM


Iodosorb


PolyMemRena granulerade sår

DuoDERM


Mepilex

(olika produktformer,
se bakgrundsmaterial)

Aquacel ExtraSpeciella sårförband

Promogran

(avstannad sårläkning)

Sorbact

(svampinfektioner i hudveck)

Vliwaktiv

(luktabsorberande)

TenderWet Plus

(upprensande)

Hydrocontrol

(upprensande)

PICO

(negativt tryck)


Hud runt såret

Cavilon No sting

(hudskyddande)

karbamid

Canoderm (mjukgörande)

propylenglykol

Oviderm (mjukgörande)

mometason

Ovixan (mot eksem)

betametason

Betnovat (mot eksem)

betametason + kliokinol

Betnovat med chinoform (mot infekterat eksem)

zinkoxid

Zinksalva
(hudskyddande och mot
hypostatiskt eksem)
Zipzoc salvstrumpa
(hudskyddande och mot
hypostatiskt eksem)