Aktiv sårläkning

Kompressionsförband

Beräkna ankeltrycksindex (ABPI) på alla patienter med svårläkta sår på ben/fot (kvoten ankeltryck/armtryck).

Flerlagerbandage

Profore (18-25 cm)

Profore (25-30 cm)
Comprifore Lite LF

ABPI > 0,8

ABPI > 0.8

ABPI 0,6-0,8


Enkelbandage ovan polster

ViTri självfix

mellanelastisk/kohesiv binda


Infekterade, vätskande sår

Antimikrobiell behandling

Prontosan
Iodosorb
Medihoney
Aquacel Ag + Extra

 

 

 

(läkarordination silverbehandling 2-4 veckor)


Övrig behandling

Ättikssyrelösning

(15 minuter, mot pseudomonas)


Måttligt/rikligt vätskande sår

Måttligt/rikligt vätskande sår

Kaliumpermanganat

Iodosorb

Aquacel Extra
Biatain Adesive Border

Kliniderm Foam
Tegaderm

Mepilex

Allevyn

Askina Foam Heel

Kliniderm Superabsorbent dressing
Drymax Extrasoft

(15 minuter)

( Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.olika produktformer, se bakgrundsmaterial)

(olika produktformer, se bakgrundsmaterial)
(olika produktformer, se bakgrundsmaterial)

Gul fibrinbeläggning

Debridering/revision av sårbädd

Intra Site gel
DuoDERM

Medihony

Iodosorb

PolyMem


(olika produktformer, se bakgrundsmaterial)(olika produktformer, se bakgrundsmaterial)


Torr svart nekros

Torrt förband

Fuktig svart nekros

Debridering av sårbädd

IntraSite gel

Iodosorb

PolyMem(olika produktformer, se bakgrundsmaterial)


Rena granulerade sår

Aquacel Extra


DuoDERM
Mepilex
Allevyn

(olika produktformer, se bakgrundsmaterial)
(olika produktformer, se bakgrundsmaterial)
(olika produktformer, se bakgrundsmaterial)


Speciella sårförband

Speciella sårförband

Cutimed epiona

Kaltostat

Sorbact

Carboflex

Hydroclean

Cultimed Hydrocontrol

Atrauman

PICO

(avstannad sårläkning)

(blodstillande)

(svampinfektioner i hudveck)

(luktabsorberande)

(upprensande)

(upprensande)

(icke vidhäftande silikonnät)

(negativt tryck)


Hud runt såret

Hud runt såret

Silesse

karbamid

propylenglykol

mometason

betametason

betametason + kliokinol
zinkoxid
(Silikonbaserat hudskydd)

Canoderm (mjukgörande)

Oviderm (mjukgörande)

Ovixan (mot eksem)
Betnovat (mot eksem)


Betnovat med chinoform (mot infekterat eksem)


Vid leveransproblem: betametason-neomycin i Essex kräm.


Zinksalva
(hudskyddande och mot hypostatiskt eksem)
Zipzoc salvstrumpa (hudskyddande och mot hypostatiskt eksem)Bakgrundsmaterial

senast uppdaterad 200828

Terapigruppsmedlem
Hanna Wickström, specialist i allmänmedicin, Sårcentrum Blekinge.

Riktlinjer för aktiv sårläkning rekommenderade av Sårcentrum Blekinge
Sår ska hållas lagom fuktiga för att de biologiska processerna i sårläkningen skall fungera maximalt. Så få såromläggningarsom möjligt eftersträvas men sårstatus avgör omläggningsfrekvens (1).

Kompressionsförband
Ödembehandling är basen för all bensårsbehandling
Beräkna ankeltrycksindex (ABPI) på alla patienter med svårläkta sår på ben eller fot.
Detta diagnostiskt samt inför kompressionsbehandling (1).

Flerlagerbandage
Profore 18–25
Skall ej användas vid ankeltrycksindex under 0.8 eller diabetes med allvarliga kärlkomplikationer. Ger 40mmHg. Används vid ankelomfång 18–25 cm.

Profore 25–30
Skall ej användas vid ankeltrycksindex under 0.8 eller diabetes med allvarliga kärlkomplikationer. Ger 40mmHg. Används vid ankelomfång 25–30 cm.


Comprifore Lite LF
Skall ej användas vid ankeltrycksindex under 0.6 eller vid allvarliga kärlkomplikationer.Ger 20mmHg. Kan användas vid venös-arteriella sår. Latexfri.


Bindor
ViTri självfix, mellanelastisk, kohesiv binda
Bra som fixerande binda framför allt hos patienter med nedsatt perifer cirkulation eller som första alternativ vid behandling av uttalade benödem. Används alltid tillsammans med polstring.

Polstring
Soffban Natural, polstervadd

Sårtvätt och rengöring av hud
Rengör sår och omkringliggande hud med ljummet kranvatten som ska rinna genom kranen 1- 2 minuter innan användning (2). Dusch är att föredra. Vid lednära sår gäller istället steril sårtvätt och rengöring med NaCl. Nekrotisk vävnad och fibrinbeläggning i såret ska avlägsnas mekaniskt med ståltops, sax eller pincett (3). Obs! torra svarta nekroser på tår skall inte röras.

Prontosan Debridement Pad
En dyna för debridering. Produkten gör det möjligt att på ett skonsamt sätt avlägsna debris och exsudat ur sår samt hudflagor och keratoser från omgivande hud. Fuktas innan användning. Ska inte användas som sårförband utan endast för debridering.

Debrisoft Lolly
Sårrengöringsdyna med skaft, för kaviteter. Produkten gör det möjligt att på ett skonsamt sätt avlägsna debris och exsudat ur sår. Fuktas innan användning.

Lösningar
Kaliumpermanganatlösning 0,1 %
Har en upptorkande och kärladstringerande effekt, används vid kraftigt vätskande sårytor (4). Fuktade kompresser får ligga på såret 10-15minuter vid behandlingstillfället.

Ättiksyrelösning0,5% (5mg/ml)
Antimikrobiell effekt motPseudomonas aeruginosa (4). Fuktade kompresser får ligga på såret 10-15 minuter vid behandlingstillfället. Obs ej dygnsbehandling!

Prontosan
Prontosan (Polyhexametylenbiguanid, PHMB) används som antiseptisk lösning (sårspolvätska) för omslag ovan såret i 10-15 minuter vid behandlingstillfället alternativt som upprensande gel (Prontosan wound gel X) att applicera i sårhåla, verksam i 7 dygn. I studier har PHMB visat antimikrobiell effekt mot Staphylococcus aureus och mot biofilm (3, 5, 6). Låg toxicitet och minskad smärta från såret har observerats.

Huden runt såret
Karbamid Canoderm
Mjukgörande krämtill torra sårkanter och torr kringliggande hud. Kan användas dagligen.

Propylenglykol Oviderm
Mjukgörande kräm som dessutom är hämmande på bakterier och jästsvamp. Fri från konserveringsmedel. Luktfri.

Silesse (silikonbaserat hudskydd)Hudbarriärfilm som ger ett långtidsskydd. Skyddar ömtålig hud mot urin och faeces genom att bilda en transparent film på huden. Finns som applikatorpinne (1 ml, 3ml) och i sprayform.

Kortisonkräm/salva
Lindriga eksem behandlas med grupp I (hydrokortison)- eller grupp II (klobetason)-steroid. Svårare eksem behandlas med grupp III (betametason, mometason)-steroid tills att huden är bra och sedan i nedtrappning. Steroid i kombination med kliokinol vid infekterat eksem. Vid svårbehandlat eksem ska patienten remitteras till hudklinik!

Zinkoxid
Zinksalva
För att minska risken för fuktskada (maceration) och nya sårbildningar kan man skydda huden kring vätskande sår med zinksalva.

ZipzocSalvstrumpa (recept)
Salvstrumpa kan användas närmast huden hos patienter med hypostatiskt eksem. Användstillsammans med kompressionsförband och byts 1-2 gånger per vecka.

Gel
IntraSite Gel
Återfuktande och rensande egenskaper. Innehåller renat vatten, natriumcarboxymethylcellulosa. Även om såret är i ett vertikalt läge rinner inte gelen, eftersom den är sammanhängande och tjockflytande. Finns i 8g och 15g.

Polyuretanskumförband
Kliniderm foam, Kliniderm foam silicone lite Border
Kliniderm foam är ett skumförband som kan användas till sår som vätskar måttligt till kraftigt. Förbandet har en hög total vätskehantering, vilket förhindrar risken för maceration som kan vara en orsak till fördröjd sårläkning. Ytan är belagd med silikon, vilket är lämpligt för patienter med skör/skadad hud. Kliniderm foam silicone lite Border är ett skumförband för svagt vätskande sår.


Biatain Adhesive Border
Förbandet består av absorberande polyuretanskum och används vid behandling av måttligt vätskande sår. Häftkanten runt absorptionsdynan är en hydrokolloid.

Askina Foam Heel
Askina Foam Heel är ett anatomiskt utformat icke-fästande skumförband i två lager, som även inkluderar ett säkringsband i skum och två självhäftande krokar som håller förbandet på plats. Säkringsbandet bör ej användas under kompression. Används vid måttligt till kraftigt vätskande hälsår t ex trycksår, diabetesfotsår, venösa sår, arteriella sår och neuropatiska sår.

Mepilex XT, Mepilex Heel, Mepilex Lite, Mepilex Transfer, Mepilex Border Sacrum
Mepilexförbanden ska väljas om patienten har tunn och skör hud. Mepilex XT är en vidareutveckling av standard Mepilex och absorberar mer sårvätska. Mepilex Lite och Mepilex Transfer är tunna förband, som passar bra under flerlagerbandage och lämpar sig för olika typer av torra till minimalt vätskande sår, såsom fotsår hos diabetiker, trycksår och brännskador samt som skydd på känslig hud. Mepilex lite och Mepilex transfer kan klippas till lämplig storlek. Mepilex Lite har spärrskikt som håller kvar fukten i såret. Mepilex Transfer transporterar vätska genom förbandet. Mepilex Heel och Mepilex Border Sacrum finns också att tillgå vid specifika behov.

Allevyn Gentle Border, Allevyn Gentle Border Heel
Polyuretanskum med ytbeläggning av silikon. Förbanden används för måttligt till kraftigt vätskande sår.

Tegaderm HP Foam, Tegaderm Foam Adesive
Polyuretanskumförband som absorberarstor mängd sårvätska. Bibehållersina egenskaper även under kompressionsförband men kan upplevastjock under flerlagerbandage. Finns på rulle, klippsså det går någon cm utanför sårkanten. Finns även som stjärnliknande förband, vilket gör det lätt att applicera på svårapplicerade områden så som hälar, knä, axlar och höft.

Hydrokolloida förband
DuoDERM E, DuoDERM extra thin, DuoDERM Standard, DuoDERMmini, Duoderm E Border
Hydrokolloidplatta som ger en fuktighetsbevarande miljö som främjar uppbyggnad av nytt epitel i såret. Löser upp fibrinbeläggning och nekroser. Skall ej användas på arteriella sår med torra nekroser, diabetesfotsår eller vid infekterade, starkt vätskande sår. Bör ej användas om huden runt såret är mycket skör. Plattan kan klippastill önskad storlek, med minst 2 cm ”sömsmån” för att den skall få en bra fästyta. Värm med handen på plattan så fastnar den bättre. Under upprensningsfasrekommenderastätare byten. Patienter med kolofoniumallergi (plåsterallergi) kan ha problem att tåla DuoDERM E, DuoDERM E Border, DuoDERM
mini och DuoDERM extra thin.

Alginatförband
Kaltostat
Förbandet kan användas till måttligt till kraftigt vätskande sår och till sår med lättare blödning (blodstillande egenskaper). Ytterförband väljs med hänsyn till mängd sekretion från såret.

Hydrofiberförband
Aquacel Extra
Hydrofiberförband som absorberar och håller kvar vätska inne i fiberstrukturen. Appliceras med en marginal på 1-2 cm ut översårkanten, ytterförband väljs med hänsyn till mängd sekretion från såret. Förbandet byts dagligen till en gång i veckan, beroende på sekretionsmängd. Aquacel Extra är högabsorberande och kan användas vid kraftigt vätskande sår. Aquacel Extra kan med fördel användas i sårhåla och finns även som tamponad (Aquacel band).

Sårförband med speciella egenskaper
Iodosorb
Jod anses i låga doser, kunna inhibera ett stort spektrum av bakterier, svampar, och virus, inklusive MRSA (6, 7). Senare studier har påvisat effekt mot biofilm, Staphylococcus aureus och Pseudomonas aeruginosa (6, 7, 8). Varken toxicitet för eller resistens mot jod är rapporterad (8), dock ska det användas med försiktighet till patienter med tyreoideasjukdom och stora sårytor (4). Iodosorb rekommenderas för upprensning, framför allt till illaluktande, infekterade, starkt vätskande sår med nekrotisk vävnad (3,7). Finns som salva eller kompress, och har hög absorptionskapacitet.Används under kortare tid, som upprensande och antibakteriell ”kur”. Bra till små distala sår, trycksår, diabetesfotsår.
Klipp kompressen något mindre än såretsstorlek eller lägg en lagom mängd Iodosorbsalva i såret/sårhålan, ej upp på sårkanter. Täck sedan med polyuretanskumförband eller annat lämpligt förband. Öppnad förpackning är hållbar i 2 veckor. Byts vid färgomslag (till gråvit) efter 2–3 dygn.


AquacelAg+Extra - Silverförband (läkarordination, rekommenderat i 2-4 veckor).
Silver har experimentellt uppvisat visat god antibakteriell effekt men antalet väl utförda jämförande kliniska behandlingsstudier är begränsat (6). Det finns fallstudier och enstaka studier som stödjer kortare tids lokalbehandling med silver och senare studier har påvisat effekt mot Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa och MRSA (9, 10). Silverbehandling kan övervägas på svårläkta sår med infektionstecken (3, 4, 11, 12) under kortare tid (två till fyra veckor) efter läkarordination. Det finns påvisat silver- och antibiotikaresistens hos bakterier som utsatts för silver, men den kliniska betydelsen av dessa fynd är oklar (13, 14). Användsförutom till infekterade, vätskande sår, även för att förebygga infektioner i vissa rena sår,som t ex brännskador. Aquacel Ag+Extra absorberar vätskan vertikalt, vilket minskarrisk för fuktskadade sårkanter, även under tryck. Klipp till valfri storlek och form. Lägg den torra kompressen direkt på såret, minst 1 cm:s marginal översårkanten. Täck med lämpligt ytterförband. Finns även som tamponad. Mepilex Border Ag, Mepilex Ag används vid brännskada, se PM Brännskada.

Kliniderm Superabsorbent dressing
Superabsorberande förband till rikligt vätskande sår. Absorberar flera gånger sin egen vikt och kapslar in vätska i förbandet. Minimerar risk för fuktskadade sårkanter. Kan ej klippas i.

Drymax Extra soft
Stort (37x56 cm) superabsorberande förband för rikligt vätskande stora sårytor.

PolyMem
PolyMemförband innehåller glycerin, surfactant F-68 och superabsorbent, som effektivt rensar, fyller, absorberar och ger en jämn fuktighet till såret under hela sårläkningsprocessen. Beskrivs även som smärtreducerande. Finns som PolyMem Max för vätskande sårytor och PolyMem Wic för kaviteter (obs expanderar, fyll endast 2/3 av kaviteten). PolyMem med fixering finns också att tillgå.

Medihoney
Medicinsk honung (Manukahonung) tillskrivs antiinflammatorisk och antibakteriell effekt och har visat effekt mot biofilm (15), Staphylococcus aureus och MRSA (16). Används antibakteriellt på sår med infektionstecken samt debriderande genom hög osmotisk potential. Medihoney är luktreducerande vilket gör attförbandet passar bra vid till exempel maligna sår. Finns i flera beredningsformer, i tub och kompress 10x10 cm. Kontraindicerat vid överkänslighet mot bistick.

Cutimed Epiona
Består av 90 % kollagen och 10 % kalciumalginat. Vid kontakt med sårvätska, omvandlas den till en biologisk nedbrytbar gel, som binder och skyddar naturligt förekommande tillväxtfaktorer. Används till rena sår, där sårläkningen avstannat. Applicera över hela sårbädden. Om såret är torrt, fukta först med koksaltlösning. Kan användas i samband med pinch graft. Risk för hypergranulation vid långtidsanvändning.

Sorbact
Bakterie- och svampbindande förband, effektivt vid svampinfektioner i hudveck. Sorbact måste komma i kontakt med sårytan för att vara aktivt, täcks med lämpligt ytterförband. Omläggningsfrekvensen styrs av sårvätskningen. Finns som polyuretanskumförband, kompress, gelkompress och pad.

Carboflex
Kolförband. Används för dess luktreducerande egenskaper.
Kan ej klippas i.

Hydroclean Plus
Upprensande på nekrotiska och fibrinbelagda sår, bytes var 3:e dag. Hydroclean är en sårdyna som innehåller superabsorberande polymerer (SAP) med PHMB samt Ringer-lösning som spolar rentsåretsamtidigt som SAP i sårdynan absorberar och kapslar in sårsekret, t.ex. nekrotisk vävnad och MMP (metalloproteaser). Finns också för kaviteter.

Cutimed HydroControl
Används till fibrinbelagda sår och sår där sårläkningen står stilla. Förband av polyuretanfilm med hydroaktiv gelmatrix av hydropolymer. Verkar genom osmos för att absorbera sårvätska, upprätthålla en fuktig sårmiljö och stimulera till autolytisk debridering. Förbandet kan klippas till lämplig storlek.

Atrauman
Icke vidhäftande silikonnät som inte fastnar i sårytan, varför förbandsbyten blir mindre smärtsamma. Användstill rena granulerande sår, till smärtsamma sår och sår som skall skyddasfrån skada.

PICO (läkarordination)
Engångssystem försårbehandling med negativt tryck. PICO-pumpen som är ansluten till förbandet, genererar ett negativt tryck på -80 mm Hg och är tillräckligt liten för att få plats i fickan. Används framför allt till rena svårläkta trycksår, arteriella sår, sårskador och sår där sårläkningen avstannat. PICO-pumpen fungerar i 7 dagar, förband byts beroende på sårstatus och sårvätskning.
Obs! Osteit måste verifieras och behandlas innan PICObehandling startas. Acticoat Flex 3 eller gasväv är de enda förbanden som kan användas under PICO.

Häftor
MicroporeVit– rivbar pappershäfta. För fixering av förband. Hudvänlig.
Leukoplast skin sensitive, Fixomull skin sensitive – silikontejp. För tunn och känslig hud. För fixering av förband.

Referenser

 1. rikssar.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Bjellerup M, Lindholm C, Öien RF. Bensår, fotsår hos diabetiker och trycksår. Läkemedelsboken 2014. Stockholm: Läkemedelsverket.
 3. International Wound Infection Institute (IWII) Wound infection in clinical practice. Wounds International 2016 International consensus update 2016.
 4. https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=255 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 5. Wiegand C, Eberlein T, Andriessen A. Antibacterial activity of polihexanide formulations in a co-culture of HaCaT keratinocytes and Staphylococcus aureus and at different pH levels. Wound Repair Regen. 2017 May;25(3):423-431. doi: 10.1111/wrr.12528. Epub 2017 Apr 24.
 6. Wickström H. Infektioner vid svårläkta ben-, fot- och trycksår. Information från Läkemedelsverket 2018;29(3):24-27.
 7. Fitzgerald DJ, Renick PJ, Forrest EC et al. Cadexomer iodine provides superior efficacy against bacterial wound biofilms in vitro and in vivo. Wound Repair Regen. 2017 Jan;25(1):13-24. doi: 10.1111/wrr.12497. Epub 2016 Dec 5.
 8. Cooper RA. Iodine revisited. J Wound care. 2007;4(2):124-37.
 9. Vermeulen H, van Hattem JM, Storm-Versloot MN, et al. Topical silver for treating infected wounds. Cochrane database of Systematic Reviews 2007, Issue 1. Art. No: CD005486.doi: 10.1002/14651858, CD005486.pub2.
 10. Tran PL, Huynh E, Hamood AN, et al. The ability of a colloidal silver gel wound dressing to kill bacteria in vitro and in vivo. J Wound Care. 2017 Apr 1:26(sup4):S16-S24. Doi: 10.12968/jowc.2017.26.Sup4.S16.
 11. International consensus. Appropriate use of silver dressings in wounds. An expert working group consensus. London: Wounds International, 2012. Available to download from: www.woundsinternational.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 12. Leaper DJ. Silver dressings: their role in wound management. In Wound J. 2006;3(4):282-94.
 13. Sütterlin S, Edquist P, Sandegren L, et al. Silver resistance genes are overrepresented among Escherichia coli isolates with CTX-M production. Appl Environ Microbiol. 2014 Nov;80(22):6863-9. Doi: 1128/AEM.01803-14. Epub 2014 Aug 15.
 14. Silverförband vid behandling av kroniska sår. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2010. SBU Alert-rapport nr 2010-02. ISSN 1652-7151. http://www.sbu.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 15. Halstead FD, Webber MA, Rauf M et al. In vitro activity of an engineered honey, medical-grade honeys, and antimicrobial wound dressings against biofilm-producing clinical bacterial isolates. J Wound Care 2016 Feb;25(2):93-4, 96-102.
 16. Almasaudi SB, Al-Nahari AAM, Abd El-Ghany ESM et al. Antibicrobial effect of different types of honey on Staphylococcus aureus. Saudi J Biol Sci 2017 Sept;24(6):1255-1261.


För vidare läsning rekommenderas följande:
Hela bakgrundsmaterialet: Rekommenderade läkemedel - Region Blekinge Länk till annan webbplats.
RiksSår: www.rikssar.se
Sårwebben: https://www.vgregion.se/s/skaraborgs-sjukhus/vardgivare/sarwebben/


Hjälpte informationen på sidan dig?