Hjärta - kärl

Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet, se bakgrundsmaterial.

Se bakgrundsmateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hypertoni

ACE-hämmare

enalapril

Enalapril

ramipril

Ramipril

Angiotensinreceptorblockare ARB (Vid ACE-hämmarintolerans)

losartan

Losartan

Diuretika (lågdos)

bendroflumetiazid

Salures

 

Kalciumantagonister

amlodipin

Amlodipin

 

Hjärtsvikt

Basbehandling vid hjärtsvikt är behandling med ACE-hämmare, betablockerare och MRA i högsta tolererbara dos.

ACE-hämmare

enalapril

Enalapril

ramipril

Ramipril

 

Angiotensinreceptorblockare ARB (Vid ACE-hämmarintolerans)

kandesartan

Candesartan

valsartan

Valsartan

Betablockare

bisoprolol

Bisoprolol

metoprolol

Metoprolol

 

Mineralkortikoid-receptorantagonist (MRA)

spironolakton

Spironolakton

 

Övriga medel

furosemid

Furix

digoxin

Digoxin

 

Stabil ischemisk hjärtsjukdom

Nitrater - långverkande

isosorbidmononitrat

Imdur

 

Nitrater - snabbverkande

glyceryltrinitrat

Suscard

nitroglycerin

Glytrin

Nitrolingual

Betablockare
bisoprolol

Bisoprolol

metoprolol

Metoprolol


Kalciumantagonister

amlodipin

Amlodipin

Läs om spasmangina i bakgrundsmaterialet.

 

Lipidsänkare - se hyperkolesterolemi

Trombocythämmare

acetylsalicylsyra

Trombyl

Acetylsalicylsyra

 

Vid intolerans mot acetylsalicylsyra

klopidogrel

Clopidogrel

Akuta koronara syndrom

ticagrelor

Brilique

acetylsalicylsyra

Trombyl

Acetylsalicylsyra

Dubbel antitrombocythämning ges i normalfallet under 12 mån därefter enbart acetylsalicylsyra. För alternativ se bakgrundsmaterial. Behandlingstid anges i journalanteckning och på recept.

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt

Betablockare

metoprolol

Metoprolol

 

ACE-hämmare

ramipril

Ramipril

 

Trombocythämmare

acetylsalicylsyra

Trombyl

Acetylsalicylsyra

 

Se bakgrundsmaterial.

 

Vid intolerans mot acetylsalicylsyra

klopidogrel

Clopidogrel

 

Lipidsänkare se hyperkolesterolemi i bakgrundsmaterial.

Hyperkolesterolemi

Statin

atorvastatin

Atorvastatin


T‌illäggsbehandling
ezetimib

Ezetimib


Förmaksflimmer

Tromboemboliprofylax

För riskalgoritm för värdering av embolirisk (CHA2DS2VASc) och blödningsrisk se bakgrundsmaterial. Alla patienter med AK-behandling ska registreras i Journalia.

Faktor Xa hämmare

apixaban

Eliquis

edoxaban

Lixiana

rivaroxaban

Xarelto

Trombinhämmare

dabigatran

Pradaxa

 

Vitamin-K antagonist

warfarin

Warfarin

Arytmibehandling

bisoprolol

Bisoprolol

metoprolol

Metoprolol

verapamil

Verapamil

Isoptin

 

Se bakgrundsmaterial.

Trombos, Embolisjukdom

Peroralt antikoagulans

apixaban

Eliquis

warfarin

Warfarin

rivaroxaban

Xarelto

Perifer kärlsjukdom

Trombocythämmare

acetylsalicylsyra

Trombyl
Acetylsalicylsyra

Vid intolerans mot acetylsalicylsyra

klopidogrel

Clopidogrel

Lipidsänkare - se Hyperkolesterolemi.

Hjälpte informationen på sidan dig?