Hjärta - kärl

Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet.

se bakgrundsmaterial.

Hypertoni

Kombinationsbehandling med minst två preparat rekommenderas till patienter med systoliskt blodtryck över 150 mmHg och förekomst av riskfaktor vid ålder under 80 år. Se bakgrundsmaterial. 


ACE-hämmare

enalapril

Enalapril

ramipril

Ramipril


ARB


kandesartan

Candesartan

valsartan

Valsartan


Diuretika
(låg dos)

bendroflumetiazid

Salures

Kombinationspreparat innehållande RAAS-blockad och tiazid (hydroklortiazid)
kan övervägas.


Kalciumantagonister

amlodipin

Amlodipin


Hjärtsvikt med nedsatt
systolisk vänsterkammar-funktion (HFmrEF och HFrEF)

RAAS-blockad, betablockad, MRA och SGLT2-hämmare rekommenderas som basbehandling. Behandling med samtliga prioriteras framför hög dos av enskilt preparat.

ACE-hämmare

enalapril

Enalapril

ramipril

Ramipril


ARB

kandesartan

Candesartan

valsartan

Valsartan


Betablockare

bisoprolol

Bisoprolol

metoprolol

MetoprololMineralkortikoid-receptorantagonist (MRA)

spironolakton

Spironolakton

eplerenon

Eplerenon


SGLT2-hämmare

dapagliflozin

Forxiga

empagliflozin

Jardiance


Övriga medel

furosemid

Furix

digoxin

Digoxin


Kronisk kranskärlssjukdom


Nitrater

Långverkande

isosorbidmononitrat

ImdurSnabbverkande

glyceryltrinitrat

Suscard

nitroglycerin

Glytrin
Nitrolingual


Betablockare

bisoprolol

Bisoprolol

metoprolol

MetoprololKalciumantagonister

amlodipin

Amlodipin


Lipidsänkare - se hyperkolesterolemi


Trombocythämmare

acetylsalicylsyra

Trombyl
AcetylsalicylsyraVid intolerans mot acetylsalicylsyra

klopidogrel

Clopidogrel

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt


Betablockare

metoprolol

MetoprololACE-hämmare

ramipril

RamiprilTrombocythämmare

acetylsalicylsyra

Trombyl
AcetylsalicylsyraVid intolerans mot acetylsalicylsyra

klopidogrel

Clopidogrel


Lipidsänkare
se hyperkolesterolemi nedan

Hyperkolesterolemi


Statin

atorvastatin

Atorvastatin

rosuvastatin

RosuvastatinT‌illäggsbehandling

ezetimib

Ezetimib


Förmaksflimmer

Pulskontroll, som screening, på patienter > 65 år rekommenderas vid varje vårdkontakt.

Tromboemboliprofylax

För riskalgoritm för värdering av embolirisk (CHA2DS2 VASc) och blödningsrisk,
se bakgrundsmaterial. Alla patienter med AK-behandling ska registreras i Journalia.


NOAK-Faktor Xa-hämmare

apixaban

Eliquis

edoxaban

Lixiana

rivaroxaban

Xarelto


NOAK-Trombinhämmare

dabigatran

Pradaxa
Dabigatran etexilateVitamin-K antagonist

warfarin

Warfarin


Arytmibehandling

bisoprolol

Bisoprolol

metoprolol

Metoprolol

verapamil

Isoptin

digoxin

Digoxin


Perifer kärlsjukdom


Trombocythämning/antikoagulation

Kombinera acetylsalicylsyra och rivaroxaban i lågdos.
OBS! Sköts inte av AK-mottagningen

acetylsalicylsyra

Trombyl
Acetylsalicylsyra

rivaroxaban

Xarelto


Vid intolerans mot acetylsalicylsyra

Ge enbart klopidogrel

klopidogrel

Clopidogrel


Lipidsänkare

Se hyperkolesterolemi

Trombos, Embolisjukdom


Peroralt antikoagulans

apixaban

Eliquis

warfarin

Warfarin

rivaroxaban

Xarelto

dabigatran

Pradaxa
Dabigatran etexilate

Hittade du informationen du sökte?