Hjärta - kärl

Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet.

Se bakgrundsmateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hypertoni

ACE-hämmare

enalapril

ramipril

ARB

kandesartan

losartan

Enalapril

Ramipril

 

Candesartan

Losartan

Diuretika (lågdos)

bendroflumetiazid

Salures


Kalciumantagonister

amlodipin

Amlodipin


Hjärtsvikt

Basbehandling vid hjärtsvikt är behandling med RAAS-blockad, betablockerare och MRA i högsta tolererbara dos.

ACE-hämmare

enalapril

ramipril

Enalapril

Ramipril


ARB

kandesartan

valsartan

 

Candesartan

Valsartan

 

Betablockare

bisoprolol

metoprolol

Bisoprolol

Metoprolol


Mineralkortikoid-receptorantagonist (MRA)

spironolakton

Spironolakton


Övriga medel

furosemid

digoxin

Furix

Digoxin


Kronisk kranskärlssjukdom

Nitrater
långverkande

isosorbidmononitrat

Imdur


Nitrater
snabbverkande

glyceryltrinitrat

nitroglycerin

 

 

Suscard

Glytrin
Nitrolingual

Betablockare

bisoprolol
metoprolol

Bisoprolol

Metoprolol


Kalciumantagonister

amlodipin

 

Läs om spasmangina i bakgrundsmaterialet.

Amlodipin

 

 


Lipidsänkare - se hyperkolesterolemi

Trombocythämmare

acetylsalicylsyra

 

Trombyl

Acetylsalicylsyra


Vid intolerans mot acetylsalicylsyra

klopidogrel

Clopidogrel

Akuta koronara syndrom

ticagrelor

acetylsalicylsyra

 

Brilique

Trombyl
Acetylsalicylsyra

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt

Betablockare

metoprolol

Metoprolol


ACE-hämmare

ramipril

Ramipril


Trombocythämmare

acetylsalicylsyra


Trombyl

Acetylsalicylsyra

Se bakgrundsmaterial.

 

Vid intolerans mot acetylsalicylsyra

klopidogrel

Clopidogrel


Lipidsänkare
se hyperkolesterolemi i bakgrundsmaterial.

Hyperkolesterolemi

Statin

atorvastatin

rosuvastatin

Atorvastatin

Rosuvastatin


T‌illäggsbehandling
ezetimib

Ezetimib


Förmaksflimmer

Tromboemboliprofylax
För riskalgoritm för värdering av embolirisk (CHA2DS2VASc) och blödningsrisk se bakgrundsmaterial. Alla patienter med AK-behandling ska registreras i Journalia.

Faktor Xa hämmare

apixaban

edoxaban

rivaroxaban

 

Eliquis

Lixiana

Xarelto

 

Trombinhämmare

dabigatran

Pradaxa


Vitamin-K antagonist

warfarin

 

Warfarin

 

Arytmibehandling

bisoprolol

metoprolol

verapamil

 

 

 

Bisoprolol

Metoprolol

Verapamil
Isoptin
Isoptin Retard

Se bakgrundsmaterial.

Trombos, Embolisjukdom

Peroralt antikoagulans

apixaban

warfarin

rivaroxaban

Eliquis

Warfarin

Xarelto

Perifer kärlsjukdom

Trombocythämning/antikoagulation
Kombinera acetylsalicylsyra och rivaroxaban i lågdos.
OBS! Sköts inte av AK-mottagningen

acetylsalicylsyra

 

rivaroxaban

 

Trombyl
Acetylsalicylsyra

Xarelto

 

Vid intolerans mot acetylsalicylsyra
Ge enbart klopidogrel

klopidogrel

 

Clopidogrel

 

Lipidsänkare
se Hyperkolesterolemi.

Hjälpte informationen på sidan dig?