Ögon

Senast uppdaterad 2023-02-07

Konjunktivt, Kornealskador/Svetsblänk


1 kloramfenikol

Kloramfenikol salva

Vid restnotering välj droppar + ev. smörjande.

2 fucidinsyra

Fucithalmic

3 azitromycin

Azyter


Hordeolum, inflammerad vagel, kronisk varig blefarokonjunktivit


hydrokortison + antiinfektiva

Terracortril med Polymyxin B
(max 7–10 dagar)

kloramfenikol

Kloramfenikol salva


Antiallergika/avsvällande medel


Receptfria


1 natriumkromoglikat

Lecrolyn sine

2 emedastin

Emadine

2 ketotifen

Zaditen


Receptbelagt


2 olopatadin

Olopatadin


Tårsubstitut

Vid torra ögon utan bakomliggande sjukdom rekommenderas receptfria produkter.
Tänk på att torra ögon kan orsakas av läkemedel.

Vid bakomliggande sjukdom kan nedanstående receptförskrivas.


hypromellos

Hyprosan droppar
(utan konserveringsmedel)

povidon

Oculac droppar

karbomer

Oftagel gel


(flaska = med konserveringsmedel)
(engångspipett = utan konserveringsmedel)

Oculentum simplex om behov av smörjande nattetid finns och urglasförband inte används. Kerato-konjunktivitis sicca och facialispares är förmånsberättigande diagnoser.

Herpes


Herpes simplex

aciklovir

Xorox*

För dosering se bakgrundsmaterial.


Herpes zoster oftalmikus

valaciklovir

Valaciclovir tablett


Vid sekundärinfektion

kloramfenikol

Kloramfenikol

fucidinsyra

Fucithalmic


* Läkemedlet ingår inte i Läkemedelsförsäkringen.

Bakgrundsmaterial

Senast uppdaterad 2022-09-22

Terapigruppsmedlemmar

Martin Andersson, överläkare, ögonkliniken BLS.
Olivia Frånberg, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Konjunktivit Kornealskador/Svetsblänk


1 kloramfenikol

Kloramfenikol salva

2 fucidinsyra

Fucithalmic

3 azitromycin

Azyter

Vid lindrig varig konjunktivit har rengöring och sköljning med fysiologisk NaCl nästan lika bra effekt som fucidinsyra eller kloramfenikol. Fucidinsyra har fördelen med endast två applikationer medan kloramfenikol har minst fyra. Nackdelen är ett något smalare spektrum och högre pris än kloramfenikol. Fucidinsyra svider. Kloramfenikol finns som både droppar och salva. Salvan är att föredra vid smärta i ögat, då denna lindras. Kloramfenikol salva vid kornealerosion/svetsblänk skyddar det skadade ytepitelet mot infektion samtidigt som salvan lindrar smärtan.
Vid leveransproblem välj droppar och smörjande gel (Oftagel). Lokalanestetika undviks, förutom diagnostiskt, då det försenar/förhindrar läkning av kornealepitel. Azitromycin är ett alternativ vid complianceproblem. Enkel dosering, 1x2 i 3 dagar. Är också den enda lokala antibiotika som är verksam mot chlamydia.

Hordeolum, inflammerad vagel, kronisk varig blefarokonjunktivit


hydrokortison+antiinfektiva


Terracortril med Polymyxin B
(max 7–10 dagar)

kloramfenikol

Kloramfenikol salva

Särskilt vid återkommande eller kroniska besvär viktigt med rengöring, mjukgörande. Varma kompresser och sedan rengöring med bomullspinne. Supranettes eller Blephaclean våtservett finns på apotek som handelsvara, särskilt framtagen för rengöring av ögonlockskanter.Att behandla med antibiotika och steroid i kombination ger fördelar jämfört med enbart antibiotika vid dessa tillstånd. Den granulomatösa inflammationskomponenten leder vid hordeolum annars ibland till kroniskt chalazion. Det är vanligt att vageln inte helt läker ut inom 10–14 dagar men då hjälper sällan ytterligare lokalbehandling. Om kvarstående chalazion som ger problem övervägs kirurgiskt öppnande tidigast efter 6 månader. Kontraindikation: anamnes på tidigare herpeskeratit. Kloramfenikol om man vill undvika steroider.

Antiallergika/Avsvällande medel

Receptfria

1 natriumkromoglikat

Lecrolyn sine

2 emedastin

Emadine

2 ketotifen

Zaditen


Receptbelagt

olopatadin

Olopatadin


  • Natriumkromoglikat är 1:a handsval vid allergi.
  • Antihistamin till exempel emedastin och ketotifen ges vid otillräcklig effekt.
    Samtliga dessa receptfria.
  • Kortisonpreparat förbehålls specialisten.

Vid allergi är det ofta bra med kombinerad behandling, lokalt och systemiskt.

Opatanol har två verkningsmekanismer, både antihistamin och mastcellsstabiliserande. Receptbelagt, ett andra handsalternativ när övriga inte gett önskad effekt. Har ett lite högre pris och är ett andrahandspreparat

Tårsubstitut

Utan konserveringsmedel

hypromellos

Hyprosan ögondroppar


Med konserveringsmedel (flaska) och utan konserveringsmedel (engångspipett)


povidon

Oculac ögondroppar

karbomer

Oftagel gelparaffin
vaselin

Oculentum simplex APL (inert ögonsalva)


Besvär med torra ögon är vanligt hos bland annat äldre personer. Tårsubstitut finns att köpa receptfritt. Skrivs på recept endast vid sjukdomsrelaterade torra ögon som keratokonjuntivitis sicca och lagoftalmus i samband med facialispares.

Det finns ett flertal ofta nyare preparat än de som går att skriva på recept och dessa är minst lika effektiva.

  • Vid regelbunden användning rekommenderas preparat utan konserveringsmedel, engångspipetter eller Hyprosan. Preparat i flytande form ger ingen synpåverkan vid applikationen men endast kortvarig effekt.
  • Carbomer har gelkonsistens som ger längre verkningstid men också lätt slöjig synskärpa under några minuter.
  • Vid behov av smörjande, fuktande nattetid krävs tjockare salva, Oculentum simplex eller VitA-POS. Vid svår skavning kan den tas även dagtid men blir mer kladdig, ogenomskinlig. Är blundning, blinkning mycket påverkad behövs fuktig kammare=urglasförband nattetid.


Herpes

Herpes simplex

aciklovir

Xorox*


Herpes zoster oftalmikus


valaciklovir

Valaciclovir tabl.


Vid sekundärinfektion


kloramfenikol

Kloramfenikol

fucidinsyra

Fucithalmic

* Läkemedlet ingår inte i Läkemedelsförsäkringen.

Herpes simplex

Då FASS-text saknas för Xorox hänvisas för mer information till den bipacksedel och produktresumé som finns på Läkemedelsverkets hemsida Xorox 30 mg/g ögonsalva (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Dosering enligt produktresumé: Om inte annat ordinerats ska 1 cm salva placeras på insidan av det nedre ögonlocket fem gånger om dagen (med cirka 4 timmars mellanrum). Behandlingen ska fortsätta i minst 3 dagar efter att läkning är klar.

Xorox omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Det innebär en risk att man som patient inte får ersättning vid en skada orsakad av läkemedlet.Hjälpte informationen på sidan dig?