Konjunktivt, Kornealskador/Svetsblänk

1 kloramfenikol

Kloramfenikol salva

Vid restnotering välj droppar + ev. smörjande.

2 fucidinsyra

Fucithalmic

3 azitromycin

Azyter


Hordeolum, inflammerad vagel, kronisk varig blefarokonjunktivit

hydrokortison + antiinfektiva

Terracortril med Polymyxin B
(max 7–10 dagar)

kloramfenikol

Kloramfenikol salva


Antiallergika/avsvällande medel

Receptfria


1 natriumkromoglikat

Lecrolyn sine

2 emedastin

Emadine

2 ketotifen

Zaditen

Receptbelagt


2 olopatadin

Opatanol


Tårsubstitut

Vid torra ögon utan bakomliggande sjukdom rekommenderas receptfria produkter. Tänk på att torra ögon kan orsakas av läkemedel.

Vid bakomliggande sjukdom kan nedanstående receptförskrivas.

hypromellos

Hyprosan droppar
(utan konserveringsmedel)

povidon

Oculac droppar

karbomer

Oftagel gel

(flaska = med konserveringsmedel)
(engångspipett = utan konserveringsmedel)

Oculentum simplex om behov av smörjande nattetid finns och urglasförband inte används. Kerato-konjunktivitis sicca och facialispares är förmånsberättigande diagnoser.

Vid herpes simplex i eller vid ögonen, se bakgrundsmaterial.