Osteoporos

1 alendronsyra

Alendronat veckotablett

1 alendronsyra + kalciumkarbonat + vitamin D3

Tridepos


Vid kognitiv svikt, dålig compliance, svårighet att svälja:

1 zoledronsyra

Aclasta

Zoledronsyra SUN 5 mg*

infusion iv 1 gång/år


I andra hand och vid njursvikt: (GFR <35 ml/min)

2 denosumab

Prolia

injektion sc var 6e/månad

Alla utom Tridepos kombineras med:
kalk och vitamin D3

Kalcipos-D x 2
Kalcipos-D forte x 1


* Välj vid rekvisition.

All aktiv osteoporosbehandling skall kombineras med kalk och vitamin D3, men är ensamt ingen osteoporosbehandling. Behandling med kalk och vitamin D3 rekommenderas fortgå något år efter avslutad behandling med bisfosfonat (alendron- eller zoledronsyra) då läkemedlet inlagras i skelettet och fortsätter att utöva en metabol påverkan på skelettet även en tid efter utsättning.

Hjälpte informationen på sidan dig?