Osteoporos

Rutin för hantering av intravenösa och subkutana preparat i Hälsovalet finns på intranätet under PM och vårdprogram/offentlig primärvård.
Zoledronsyra och denosumab ska rekvireras.

Osteoporos

Benspecifik behandling:

zoledronsyra

Aclasta**
infusion 5 mg iv 1 gång/år

alendronsyra

Alendronat veckotablett

alendronsyra +kalk+vitamin D3

Tridepos

Zoledronsyra har bättre följsamhet och bättre effekt på höft än alendronsyra.
Kontroll av följsamhet vid p.o bisfosfonatbehandling bör göras efter 3 månader. Zoledronsyra kan användas i 3 år och vid hög frakturrisk i 6 år.Alendronsyra kan användas i 5 år och vid hög frakturrisk upp till 8 år.

Benspecifik behandling vid njursvikt:

denosumab

Prolia** 60 mg
injektion sc var 6:e månad

Välj denosumab vid njursvikt (GFR<35ml/ min). Kan användas tills vidare.


Tillägg vid benspecifik behandling:

kalk + vitamin D3

Kalcipos-D forte 1 tablett x 1

All aktiv osteoporosbehandling (utom Tridepos) ska kombineras med kalk och
vitamin D3. Behandling med kalk och vitamin D bör fortgå ett år efter avslutad behandling med bisfosfonat, då detta inlagras i skelettet och fortsätter att utöva
en metabol påverkan. Kalk och D-vitamin ska användas vid glukokorti- koidbehandling oavsett bentäthet.

* Saknar förmån.
** Läkemedel som ska rekvireras.

Bakgrundsmaterial

Hittade du informationen du sökte?