Osteoporos

Rutin för hantering av intravenösa och subkutana preparat i Hälsovalet finns på intranätet under PM och vårdprogram. Zoledronsyra och donosumab ska rekvireras.
Se bakgrundsmaterial

Osteroporos

Förstahandsval vid benspecifik behandling:

alendronsyra

alendronsyra + kalciumkarbonat + vitamin D3

zoledronsyra


Alendronat veckotablett

Tridepos

Aclasta
infusion iv 1 gång/år


Välj zoledronsyra vid misstanke om dålig compliance på peroral behandling eller svårighet att svälja.


Andrahandsval vid benspecifik behandling:

denosumab


Välj denosumab vid njursvikt (GFR<35ml/min).
Detta är ett andrahandspreparat på grund av annan verkningsmekanism
som ger kortvarigare effekt.

Prolia

injektion sc var 6e/månad
Alla utom Tridepos kombineras med:
kalk och vitamin D3Kalcipos-D x 2
Kalcipos-D forte x 1


All aktiv osteoporosbehandling skall kombineras med kalk och vitamin D3, men är ensamt ingen osteoporosbehandling. Behandling med kalk och D3 rekommenderas fortgå något år efter avslutad behandling med bisfosfonat (alendron- eller zoledronsyra) då läkemedlet inlagras i skelettet och fortsätter att utöva en metabol påverkan på skelettet även en tid efter utsättning. Kalk och D-vitamin används också vid glukokortikoidbehandling.


Hjälpte informationen på sidan dig?