Osteoporos

Rutin för hantering av intravenösa och subkutana preparat i Hälsovalet finns på intranätet under PM och vårdprogram. Zoledronsyra och donosumab ska rekvireras.
Se bakgrundsmaterial

Osteroporos

Förstahandsval vid benspecifik behandling:

alendronsyra

Alendronat
veckotablett

zoledronsyra

Aclasta**
infusion 5 mg iv
1 gång/år

Välj zoledronsyra vid misstanke om dålig compliance på
peroral behandling eller svårighet att svälja.

Andrahandsval vid benspecifik behandling:

denosumab


Prolia** 60 mg

injektion sc var
6:e månad

Välj denosumab vid njursvikt (GFR<35ml/min).
Detta är ett andrahandspreparat på grund av annan
verkningsmekanism som ger kortvarigare effekt.


Tillägg vid benspecifik behandling:kalk och vitamin D3


Kalcipos- D
1 tablett x 2
Kalcipos-D
forte
1 tablett x 1


All aktiv osteoporosbehandling skall kombineras med kalk och vitamin D3, men är
ensamt ingen osteoporosbehandling. Behandling med kalk och D3 rekommenderas
fortgå något år efter avslutad behandling med bisfosfonat
(alendron- eller zoledronsyra) då läkemedlet inlagras i skelettet och fortsätter
att utöva en metabol påverkan på skelettet även en tid efter utsättning.
Kalk och D-vitamin används också vid glukokortikoidbehandling.

** Läkemedel som ska rekvireras.

Hjälpte informationen på sidan dig?