Smärta

Fysisk aktivitet vid artros, rygg- och nackbesvär samt långvarig smärta är en avgörande faktor för förbättrad prognos, fysisk funktion och ökad livskvalitet, se bakgrundsmaterial.

För konverteringstabell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för starka opioider, se regionblekinge.se eller bakgrundsmaterial.

Akut smärta

 

paracetamol

Alvedon


NSAID

ibuprofen

Brufen oral lösning
Ibuprofen

naproxen

NaproxenStarka opioider

morfin

Morfin


Långvarig smärta

 

paracetamol

Alvedon


NSAID

naproxen

Naproxen

Överväg ulcusprofylax till riskpatient.

Starka opioider

Obs! Glöm inte laxantia


morfin

Dolcontin

buprenorfin

Buprenorphine
Norspan

Vid långvarig benign smärta utan känd orsak har opioider tveksam effekt.
För individuella överväganden se bakgrundsmaterial.


Neuropatisk och nociplastisk smärta

amitriptylin

Amitriptylin

gabapentin

Gabapentin Orion*** kaps.

duloxetin

Duloxetin


Vid trigeminusneuralgi:

karbamazepin

Tegretol


*** Vid förskrivning välj rekommenderade preparat.
Stor prisskillnad. Byts ej på apotek.

Medel vid gikt

Akut behandling

naproxen

Naproxen

prednisolon

Prednisolon


Förebyggande behandling

allopurinol

Allopurinol

Glukokortikoider

För injektion

metylprednisolon

Depo-Medrol
(små leder och periartikulärt)

triamcinolon

Lederspan
(mellanstora och stora leder)

För blandning med lokalanestetika, styrkor och dosering, se bakgrundsmaterial.


För systemiskt bruk

betametason

Betametason
Betapred

prednisolon

Prednisolon

Cancerrelaterad smärta

Behandlingsbasen i farmakologisk behandling av cancersmärta är opioidpreparat. Ibland kan kombination med läkemedel med andra verkningsmekanismer behövas,
se bakgrundsmaterial. Dosering i livets slutskede. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smärta hos barn och äldre

Se bakgrundsmaterial.

Hittade du informationen du sökte?