Smärta

Fysisk aktivitet vid artros och långvarig smärta är en avgörande faktor för förbättrad prognos, fysisk funktion och ökad livskvalitet, se bakgrundsmaterial. För konverteringstabell för starka opioider,
se tabelllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akut smärta

paracetamol

Alvedon

 

NSAID

ibuprofen

 

naproxen

Brufen

Ibumetin

Naproxen

Svaga opioider, Se bakgrundsmaterial.

Starka opioider

morfin

Morfin


Långvarig smärta

paracetamol

Alvedon


NSAID

naproxen

Naproxen

Överväg ulcusprofylax till riskpatient, se bakgrundsmaterial.

Starka opioider
Obs! Glöm inte laxantia

morfin

buprenorfin


Dolcontin**
Buprenorphine
Norspan

Vid långvarig benign smärta utan känd orsak har opioider tveksam effekt.
För individuella överväganden se bakgrundsmaterial.

Neuropatisk och nociplastisk smärta

amitriptylin

gabapentin


duloxetin


Amitriptylin

Gabapentin Orion***
Gabapentin 1A Farma***

DuloxetinVid trigeminusneuralgi:

karbamazepin

Tegretol


** Vid leveransproblem: långverkande oxikodon (depotberedning).
*** byts ej på apotek på grund av epilepsiindikation. Stor prisskillnad.

Medel vid gikt

Akut behandling

naproxen

prednisolon

Naproxen

Prednisolon


Förebyggande behandling

allopurinol

Allopurinol

Glukokortikoider

För injektion

metylprednisolon


triamcinolonDepo-Medrol

(små leder och periartikulärt)

Lederspan
(mellanstora och stora leder)

För blandning med lokalanestetika, styrkor och dosering, se bakgrundsmaterial.

För systemiskt bruk

betametason

 

prednisolon

 

Betametason
Betapred

Prednisolon

 Cancerrelaterad smärta

Behandlingsbasen i farmakologisk behandling av cancersmärta är opioidpreparat. Ibland kan kombination med läkemedel med andra verkningsmekanismer behövas,
se bakgrundsmaterial.

Dosering i livets slutskede se information om läkemedel vid vård i livets slutskede.

Bakgrundsmaterial

Se bakgrundsmaterial

Hjälpte informationen på sidan dig?