Smärta

Fysisk aktivitet vid artros och långvarig smärta är en avgörande faktor för förbättrad prognos, fysisk funktion och ökad livskvalitet, se bakgrundsmaterial. Konverteringstabell för starka opioider, se bakgrundsmaterial nedan eller klicka här för att komma till konverteringstabellenPDF.

Se bakgrundsmateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Akut smärta

paracetamol

Alvedon


NSAID

ibuprofen

Brufen

Ibumetin

naproxen

Naproxen

 


Svaga opioider
Se bakgrundsmaterial.

Starka opioider

morfin

Morfin

 

Långvarig smärta

paracetamol

Alvedon


NSAID

naproxen

Naproxen

Överväg ulcusprofylax till riskpatient. Se bakgrundsmaterial.


Starka opioider

morfin

Dolcontin

buprenorfin

Buprenorfin (Norspan)

OBS! Glöm inte laxantia.

Vid långvarig benign smärta utan känd orsak har opioider tveksam effekt. För individuella överväganden se bakgrundsmaterial.


Neuropatisk och nociplastisk smärta

amitriptylin

Amitriptylin

gabapentin

Gabapentin 1A Farma/Orion*

duloxetin

Duloxetin

* byts ej på apotek på grund av epilepsiindikation. Stor prisskillnad.


Vid trigeminusneuralgi:

karbamazepin

Tegretol

 

Medel vid gikt

Akut behandling

naproxen

Naproxen

prednisolon

Prednisolon


Förebyggande behandling

allopurinol

Allopurinol

Glukokortikoider

För injektion

metylprednisolon

Depo-Medrol

(små leder och periartikulärt)

triamcinolon

Lederspan

(mellanstora och stora leder)

För blandning med lokalanestetika, styrkor och dosering, se bakgrundsmaterial.

 

För systemiskt bruk

betametason

Betametason/Betapred

prednisolon

Prednisolon

Cancerrelaterad smärta

Behandlingsbasen i farmakologisk behandling av cancersmärta är opioidpreparat. Ibland kan kombination med läkemedel med andra verkningsmekanismer behövas, se
bakgrundsmaterial.

Dosering i livets slutskede se information om läkemedel vid vård i livets slutskede.

Hjälpte informationen på sidan dig?