Psykiatri

Fysisk aktivitet kan vara en betydelsefull del i terapin vid ångest, depression, schizofreni
och bipolär sjukdom. Se bakgrundsmaterialPDF.

Alkoholberoende

akamprosat

Campral

naltrexon

Naltrexon

disulfiram

Antabus

B-komplex

Beviplex Forte

folsyra

Folacin

Sömn

OBS! Tänk på icke farmakologiska metoder! För alternativ se ”Sov bra – utan sömnmedicin” på intranätet.

1 zopiklon

Zopiklon

2 zolpidem

Zolpidem

2 propiomazin

Propavan

Se motivering i bakgrundsmaterial.

Depression

1 sertralin

Sertralin

Välj det SSRI-preparat som är lämpligt; beakta interaktioner, biverkningar och
effekt av tidigare antidepressiv behandling.

2 mirtazapin

Mirtazapin

2 venlafaxin

Venlafaxin

(Dos ≥150 mg för noradrenerg effekt)

Tillfällig ångest

1 hydroxizin (OBS! Risk för dosberoende QT-påverkan).

Atarax

1 prometazin (OBS! Risk för dosberoende QT-påverkan).

Lergigan

2 oxazepam

Oxascand


Ångestsyndrom

Generaliserad ångest, paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom

sertralin

Sertralin


 

Alzheimers demens

Vid säkerställd Alzheimers demens kan följande preparat övervägas:

Mild - måttlig

donepezil

Donepezil

rivastigmin

RivastigminMåttlig - svår

memantin

Memantin

OBS! För alternativ och indikation se bakgrundsmaterialPDF.

Behandling av äldre

Sömnstörning

zopiklon

Zopiklon


 

Depression

sertralin

Sertralin


 

Oro/ångest med depressiva inslag

sertralin

Sertralin


 

Oro/ångest med psykotiska inslag (och otillräcklig effekt av antidepressiv behandling)

risperidon

Risperidon


 

Behandling av barn och ungdomar

Behandling av gravida och ammande