Psykiatri

Fysisk aktivitet kan vara en betydelsefull del i terapin vid ångest, depression, schizofreni
och bipolär sjukdom.

Se bakgrundsmateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alkoholbruksyndrom

akamprosat

Campral

naltrexon

Naltrexon

disulfiram

Antabus

B-komplex

Beviplex Forte

folsyra

Folacin

Sömnstörning

OBS! Tänk på icke farmakologiska metoder! För alternativ se ”Sov bra – utan sömnmedicin” på intranätet.

1 zopiklon

Zopiklon

2 zolpidem

Zolpidem

2 propiomazin

Propavan

Se motivering i bakgrundsmaterial.

Depression

1 sertralin

Sertralin

Välj det SSRI-preparat som är lämpligt; beakta interaktioner, biverkningar och
effekt av tidigare antidepressiv behandling.

2 mirtazapin

Mirtazapin

2 venlafaxin

Venlafaxin

(Dos ≥150 mg för noradrenerg effekt)

Tillfällig ångest

Obs! Tänk på att informera om symtom och icke famakologiska ångesthanteringsstrategier.


1 hydroxizin*

Atarax

1 prometazin*

Lergigan

2 oxazepam

Oxascand

*Obs! Risk för dosberoende QT-påverkan.

Ångestsyndrom

Generaliserad ångest, paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom

sertralin

Sertralin

 

Kognitiva sjukdomar

Vid säkerställd diagnos kan följande preparat övervägas:

Alzheimertyp
Mild - måttlig

kolinesterashämmare

Donepezil

Rivastigmin

GalantaminMåttlig - svår

memantin

Memantin

Som tillägg till kolinesterashämmare eller monoterapi.


Obs! För andra typer såsom frontotemporal lobär degeneration, Lewykroppstyp, vaskulär typ och Parkinsontyp, se bakgrundsmaterial.

Behandling av äldre

Sömnstörning

zopiklon

ZopiklonDepression

sertralin

SertralinTillfällig oro/ångest

oxazepam

Oxascand

Ej stående behandling.

 

Oro/ångest med depressiva inslag

sertralin

SertralinOro/ångest med psykotiska inslag (och otillräcklig effekt av antidepressiv behandling)

risperidon

Risperidon


Behandling av barn och ungdomar

Se bakgrundsmaterial.

Behandling av gravida och ammande

Se bakgrundsmaterial.

Hjälpte informationen på sidan dig?