Psykiatri

Fysisk aktivitet kan vara en betydelsefull del i terapin vid ångest, depression, schizofreni
och bipolär sjukdom.

Se bakgrundsmateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alkoholbruksyndrom

akamprosat

naltrexon

disulfiram

B-komplex

folsyra

Campral

Naltrexon

Antabus

Beviplex Forte

Folacin

Sömnstörning

OBS! Använd icke farmakologiska metoder i första hand. För alternativ se ”Sov bra – utan sömnmedicin” på 1177.se

1 zopiklon

2 zolpidem

2 propiomazin

Zopiklon

Zolpidem

Propavan

Se motivering i bakgrundsmaterial.

Depression

1 sertralin

Sertralin

Välj det SSRI-preparat som är lämpligt; beakta interaktioner, biverkningar och
effekt av tidigare antidepressiv behandling.

2 mirtazapin

2 venlafaxin

Mirtazapin

Venlafaxin

(Dos ≥150 mg för noradrenerg effekt)

Tillfällig ångest

Obs! Informera om symtom och använd icke famakologiska ångesthanteringsstrategier i första hand. Se bakgrundsmaterial


1 hydroxizin*

1 prometazin*

2 oxazepam

Atarax

Lergigan

Oxascand


*Obs! Risk för dosberoende QT-påverkan.

Ångestsyndrom

Generaliserad ångest, paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom

sertralin

Sertralin


Kognitiva sjukdomar

Vid säkerställd diagnos kan följande preparat övervägas:

Alzheimertyp
Mild - måttlig

kolinesterashämmare

 

 

 

Donepezil
Rivastigmin
Galantamin

Måttlig - svår

memantin

Memantin

Som tillägg till kolinesterashämmare eller monoterapi.


Obs! För andra typer såsom frontotemporal lobär degeneration, Lewykroppstyp, vaskulär typ och Parkinsontyp, se bakgrundsmaterial.

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)
Se bakgrundsmaterial

Behandling av äldre

Sömnstörning

zopiklon

ZopiklonDepression

sertralin

SertralinTillfällig oro/ångest

oxazepam

Oxascand

Ej stående behandling.


Oro/ångest med depressiva inslag

sertralin

SertralinOro/ångest med psykotiska inslag
(och otillräcklig effekt av antidepressiv behandling)

risperidon

Risperidon


Behandling av barn och ungdomar

Se bakgrundsmaterial.

Behandling av gravida och ammande

Se bakgrundsmaterial.

Bakgrundsmaterial

Se bakgrundsmaterial

Hjälpte informationen på sidan dig?