Öron

Senast uppdaterat 2023-01-20

Extern otit


1 hydrokortison + antiinfektiva

Terracortril med Polymyxin B

2 hydrokortisonbutyrat

Locoid kutan lösning


Plaströrsflytning

 

hydrokortison + antiinfektiva

Terracortril med Polymyxin B


Bakgrundsmaterial

Senast uppdaterad 2021-09-15

Terapigruppsmedlem
Anna Fröborg, ST-läkare, Öronkliniken

Extern otit


1. hydrokortison+antiinfektiva

Terracortril med Polymyxin B

2. hydrocortisonbutyrat

Locoid kutan lösning

3. betametason

Diprotit


Förstahandspreparat

Grupp I-steroid + oxytetracyklin och polymyxin B, Terracortril med polymyxin B.

Används av alla otologer sedan 60-talet. Polymyxin B har även viss effekt vid pseudomonasinfektioner. Terracortril med Polymyxin B har ingen ototoxisk effekt och kan användas vid förekomst av trumhinneperforation och är förstahandspreparat vid plaströrsflytning (plaströrsotit).

Andrahandspreparat

Grupp II-steroid utan antibiotika som i Locoid kutan lösning 1 % ges 3–5 droppar i hörselgången 3 gånger dagligen i några dagar sedan minskas dosen till 2–3 droppar 1 gång dagligen. Behandlingen bör avslutas efter cirka 10 dagar. I ett skandinaviskt arbete anges att Locoid är effektivare än Terracortril med Polymyxin B och Locoid kutan lösning används av öronläkare med god effekt.

Grupp III-steroid utan antibiotika eller fungicid, Diproderm. Trots detta har forskning visat (Emgård Per, External otitis and its treatment: Is a group III steroid without antibiotics sufficient therapy? – Experimental and clinical studies. Doctoral thesis, Umeå 051011) att en extern otit kan behandlas effektivt med grupp III-steroid både vid bakteriell och/eller svampinflammation. Detta gäller för en hörselgångsinflammation med i övrigt normal trumhinnestatus.

Grupp II och III-steroid är kontraindicerad vid trumhinneperforation och skall inte användas till behandling av plaströrsflytning. En nackdel är att dropparna svider vilket minskar compliance både hos vuxna och speciellt hos barn.

 

Plaströrsflytning


hydrokortison+antiinfektiva

Terracortril med Polymyxin B


Vid plaströrsotit kan som andrahandspreparat användas: 3 % ciprofloxacinlösning, Ciloxan örondroppar (2:a handspreparat i Skånelistan).


Hjälpte informationen på sidan dig?