Migrän

1 paracetamol

Alvedon

1 naproxen

Naproxen

2 sumatriptan

Sumatriptan tabl.Migränprevention

metoprolol

Metoprolol

amitriptylin

Amitriptylin


Epilepsi

1 lamotrigin

Lamotrigin Ratiopharm/1A Farma*

2 levetiracetam

Levetiracetam STADA/Orion*

*Byts ej på apotek på grund av epilepsiindikation. Stor prisskillnad.


Kramplösande

diazepam

Stesolid rektallösning


Till barn och ungdomar kan som alternativ följande övervägas:

midazolam

Buccolam munhålelösning


Neuropatisk smärta

Parkinsonism

levodopa + benserazid

Levodopa/Benserazid
(Madopark)

levodopa + karbidopa + entakapon

Levodopa/Carbidopa/Entacapone
(Stalevo)


Dopaminagonist
Se bakgrundsmaterial.

Restless legs

pramipexol

Pramipexol tabl.

 

Benign tremor

propranolol

Propranolol

Stroke

Sekundärprevention efter cerebral infarkt

acetylsalisylsyra

Trombyl
Acetylsalicylsyra

klopidogrel

Clopidogrel


Lipidsänkande behandling och Hypertonibehandling. Se hjärta - kärl


Sekundärprevention efter cerebral infarkt med flimmer
Se hjärta - kärl

Hjälpte informationen på sidan dig?