Migrän

1 paracetamol

1 naproxen

2 sumatriptan

Alvedon

Naproxen

Sumatriptan tabl.


Migränprevention

metoprolol

amitriptylin

Metoprolol

Amitriptylin


Epilepsi

1 lamotrigin

 

 

2 levetiracetam

 

Lamotrigin Ratiopharm
1A Farma*

 

Levetiracetam STADA
Orion*


Kramplösande

diazepam

Stesolid rektallösning


Till barn och ungdomar kan som alternativ följande övervägas:

midazolam

Buccolam munhålelösning


*Byts ej på apotek på grund av epilepsiindikation. Stor prisskillnad.


Neuropatisk smärta

Parkinsonism

levodopa + benserazidlevodopa + karbidopa + entakapon

 

Levodopa/Benserazid
(Madopark)


Levodopa/Carbidopa/Entacapone
(Stalevo)


Dopaminagonist
Se bakgrundsmaterial.

Restless legs

pramipexol

Pramipexol tabl.


Benign tremor

propranolol

Propranolol

Stroke

Sekundärprevention efter cerebral infarkt

acetylsalisylsyra

 

klopidogrel

Trombyl
Acetylsalicylsyra

Clopidogrel


Lipidsänkande behandling och Hypertonibehandling. Se hjärta - kärl

Sekundärprevention efter cerebral infarkt med flimmer
Se hjärta - kärl

Bakgrundsmaterial

Se bakgrundsmaterial

Hjälpte informationen på sidan dig?