Neurologi

Migrän

Anfallsbehandling

1 paracetamol

Alvedon


NSAID

1 ibuprofen

Ibuprofen

1 naproxen

Naproxen

2 sumatriptan

Sumatriptan tablett


Migränprevention

metoprolol

Metoprolol

amitriptylin

Amitriptylin

kandesartan

Candesartan


Epilepsi


lamotrigin

Lamotrigin Orion*

levetiracetam

Levetiracetam Orion*


Kramplösande

diazepam

Stesolid rektallösning


Till barn och ungdomar kan som alternativ följande övervägas:

midazolam

Buccolam munhålelösning


*Vid förskrivning, välj rekommenderade preparat. Stor prisskillnad. Byts ej på apotek.


Neuropatisk smärta

Parkinsonism


levodopa + benserazid

Madopark

levodopa + karbidopa + entakapon

Se bakgrundsmaterial.


Dopaminagonist

Se bakgrundsmaterial

Restless legs


levodopa + benserazid

Madopark


Benign tremor

 

propranolol

Propranolol

Stroke


Sekundärprevention efter cerebral infarkt

acetylsalisylsyra

Trombyl
Acetylsalicylsyra

klopidogrel

Clopidogrel


Lipidsänkande behandling, hypertonibehandling och
Sekundärprevention efter cerebral infarkt med flimmer.

Se hjärta - kärl

Hittade du informationen du sökte?