Hematologi

Senast uppdaterat 2023-01-20

Hematologi


Medel vid anemier:

ferrosulfat

Duroferon* tablett

ferroglycinsulfat

Niferex* tablett

Järnkärboximaltos

Ferinject inj/inf

cyanokobalamin

Betolvex tablett
Betolvidon tablett

hydroxokobalamin

Hydroxocobalamin**
injektion 1 mg/ml

folsyra

Folsyra


* Saknar förmån.
** Läkemedel som ska rekvireras.

Bakgrundsmaterial

senast uppdaterad 2021-01-23

Terapigruppsmedlemmar
Dorota de Laval, överläkare Medicinkliniken Karlskrona
Anna-Karin Cullin, specialistläkare allmänmedicin Hälsohuset Karlskrona
Dan Vest, överläkare Ortopedkliniken Karlskrona
Barbara Jasna, överläkare Medicinkliniken Karlskrona
Carina Lind, diabetessköterska Vårdcentralen Ronneby
Elisabeth Malmgren, diabetessköterska Medicinkliniken Karlskrona
Lena Olsson, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling


Medel vid anemier

 
 ferrosulfat

Duroferon (saknar förmån)

ferroglycinsulfat

Niferex (saknar förmån)

järnkarboximaltos

Ferinject inj/inf

cyanokobalamin

Betolvex, Betolvidon

folsyra

Folsyra


Folat-och kobalaminbrist

Folsyra ska bara ges vid konstaterad brist. Samtidig B12-brist måste uteslutas innan behandling med folsyra inleds. Brist på vitamin B12 kan ge ett falskt normalt folatvärde trots att brist föreligger, varför det finns anledning att kontrollera folatvärde när B12-bristen åtgärdats. Laddningsdos vid nyupptäck brist, 2 tabletter 2 - 3 gånger dagligen i ca 2 veckor. Underhållsbehandling: 1 tablett dagligen, eventuellt högre dos vid kvarstående folatbrist. Det finns även folsyra i droppform, Folix orala droppar, dosering enligt FASS. B12 och folatbrist kan uppträda som anemi, men brist utan anemi är betydligt vanligare (10–15 % hos den äldre befolkningen). Exempel på bristsymptom, utöver anemi (makrocytär),
är slemhinnepåverkan och neurologiska symptom (B12-brist).

Behandling med B12 inleds vid konstaterad brist. S-B12 i nedre referensområdet är svårtolkat, S-metylmalonat (MMA) kan analyseras, förhöjt värde vid B12- brist.
Laddningsdos B12 vid nyupptäkt brist: cyanokobalamin per os 2 mg x 2 i 1 månad Underhållsdos: cyanokobalamin per os 1 mg x 1 eller Laddningsdos inj.
hydroxokobalamin 1 mg s.c., varje till varannan dag i 7 – 14 dagar
Underhållsdos: inj. hydroxokobalamin 1 mg s.c., med 1 – 3 månaders intervall
Utesluta eller bekräfta/behandla järnbrist efter två månaders behandling,
genom kontroll av Hb, MCV och järnstatus.

Järnbrist
Utredning med S-järn, TIBC och S-ferritin. Beräkna transferrinmättnad. Måttet räknas fram ur värdena för S-järn (s-Fe) och TIBC (Total iron-binding capacity) enligt formeln s-Fe/TIBC*100. Järnbrist föreligger med transferrinmättnad på <16 procent. Sänkt S-ferritin är alltid ett tecken på järnbrist. Vid inflammatoriska processer (förhöjd CRP) stiger serumnivåerna av den akuta fasreaktanten ferritin. Järnbrist kan dock fortfarande föreligga om ferritinnivåerna understiger 200ug/L.

Behandling
Förstahandsval är peroral behandling.
Duroferon (järnsulfat) 1 tablett gånger 2, kan ökas till 3 – 4 tabletter dagligen, ingår inte i läkemedelsförmånen. Niferex (ferroglycinsulfat) 1 kapsel gånger 2 vid kroppsvikt 50–60 kg, 1 kapsel gånger 2–3 vid kroppsvikt över 60 kg. Kapslarna ingår inte i läkemedelsförmånen.

Viktig att följa upp behandlingsresultat. Hb värde bör stiga minst 10 g/l efter en månad behandling. Behandling ges tills HB-värdet stabiliserats på en för individen normal nivå och därefter ytterligare 1–2 månader för att fylla på järndepåerna.

Observera risken för interaktioner mellan järn och andra läkemedel (t.ex. Levaxin).

Ferinject (järnkarboximaltos) dosering enligt FASS.

Kan ges vid intolerans av järntabletter, inflammatoriska tarmsjukdomar, järnbrist hos patienter med hjärtsvikt samt vid funktionell järnbrist (definieras som reducerad tillgång till järn för erytropoesen utan att absolut järnbrist föreligger).

Vid användande av parenterala järnpreparat måste alltid risken för anafylaktiska reaktioner övervägas.

Intravenös järnbehandling är ett bättre alternativ än blodtransfusion i de allra flesta situationer av järnbristanemi om inte patienten är cirkulatoriskt påverkad eller har bröstsmärta.

Länkar och referenser

  1. internetmedicin.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. janusinfo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  3. Studentlitteratur Redaktörer: Lindgren, Stefan med flera

För vidare läsning rekommenderas följande:
Hela bakgrundsmaterialet: Rekommenderade läkemedel - Region Blekinge Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?