Mage, tarm inklusive munhåla

Se bakgrundsmateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mun- och tandsjukdomar

För fördjupad information, se "tandvårdens läkemedel 2020-2021" som finns bland länkarna på Folktandvårdens startsida på intranätet.

Svampinfektioner

1 nystatin

2 flukonazol

Nystimex oral lösning

Fluconazol

 

Kariesprevention

natriumfluorid

 

 

Dentan lösning 0,2 %
Duraphat tandkräm 5000 ppm
Top Dent Fluor dentalgel (0,42 % F)


Muntorrhet

Salivstimulerande tabletter: Olika fabrikat finns receptfritt på apotek.

Fuktgel

GUM Hydral gel

Proxident munfuktgel


Lokalanestetika

benzydamin

Andolex

Vid behov av lokalbedövning hos barn: Lidokainhydroklorid Oral Cleaner APL
5 mg/ml , baddas på munslemhinna högst 3-4 gånger per dygn, men får
inte nedsväljas.

Mage - Tarm

Vid funktionell dyspepsi, IBS eller obehag från övre delen av buken är PPI ej indicerat.
Se bakgrundsmaterial för information om att minska den onödiga användningen av PPI.

Dyspepsi

Mg + Al-salter

Novaluzid


Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

alginsyra

omeprazol

Gaviscon

Omeprazol

Använd omeprazol i lägsta effektiva dos.

OBS! Risk för rebound vid utsättning av PPI, överväg nedtrappning.
Favorit för nedtrappning finns i NCS Cross.

Ulcusprofylax vid behandling med acetylsalicylsyra och NSAID
Till riskpatienter se bakgrundsmaterial.

omeprazol

Omeprazol


Magsår

omeprazol

Omeprazol

För helicobacterorsakat magsår se bakgrundsmaterial.

Illamående

meklozin

metoklopramid

ondansetron

Postafen

Primperan

Ondansetron


Vid graviditet kan Postafen och Lergigan Comp användas.

Förstoppning

Bulkmedel

sterkuliagummi
ispaghula

Inolaxol

Vi-Siblin S


Osmotiskt aktiva medel

laktulos

makrogol

laktitol

Laktulos

Forlax

Importal Ex-Lax


Motorikstimulerande

natriumpikosulfat

Cilaxoral


Klysma

natriumdokusat

laurylsulfat

Klyx

Microlax


Förstoppning hos barn

0-6 månader

laktulos

Laktulos

1 ml/100 ml modersmjölksersättning.


Från 6 månader

laktulos

makrogol

Laktulos

Forlax Junior

(begränsad förmån)


IBS

sterkuliagummi

ispaghula

loperamid

Inolaxol

Vi-Siblin

Loperamid

Diarré

loperamid

Loperamid

Hemorroider

lidocain + hydrokortison

cinkokain + prednisolon

Xyloproct

Scheriproct

Divertikulit

Pancreasinsufficiens

pankreasenzymer

Creon

Inflammatorisk tarmsjukdom

Rektal behandling

mesalazin

 

budesonid

Asacol
Pentasa

Budenofalk rektalskum


Peroral behandling

mesalazin

 

 

Asacol
Pentasa
Mezavant


Hjälpte informationen på sidan dig?