Mage - tarm inklusive munhåla

Mun- och tandsjukdomar

För fördjupad information, se "Tandvårdens läkemedel" som finns bland
länkarna på Folktandvårdens startsida på intranätet.


Svampinfektioner

nystatin

Nystimex oral lösning

flukonazol

Fluconazol


Kariesprevention


natriumfluorid


Dentan lösning 0,2 %
Duraphat tandkräm 5000 ppm
Top Dent Fluor dentalgel (0,42 % F)


Muntorrhet


Salivstimulerande tabletter: Olika fabrikat finns receptfritt på apotek.

Fuktgel

GUM Hydral gel
Proxident munfuktgel


Lokalanestetika

benzydamin

Andolex

Vid behov av lokalbedövning hos barn: Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL
5 mg/ml, baddas på munslemhinna högst 3–4 gånger per dygn, men får
inte nedsväljas.

Dyspepsi

Vid funktionell dyspepsi, IBS eller obehag från övre delen av buken är PPI
ej indicerat. Se bakgrundsmaterial för information om att minska den onödiga
användningen av PPI.

Dyspepsi

Mg + Al-salter

Novaluzid

 

Gastroesofageal refluxsjukdomar (GERD)


Icke-farmakologiska åtgärder och livsstilsförändringar är basen för behandling.

alginsyra

Gaviscon

omeprazol

Omeprazol

Använd omeprazol i lägsta effektiva dos.

OBS! Vid behandling med omeprazol > 8 veckor bör nedtrappning ske.
Se bakgrundsmaterial. Favorit för nedtrappning finns i NCS Cross.

Ulcusprofylax vid behandling med acetylsalicylsyra och NSAID


Till riskpatienter se bakgrundsmaterial.

omeprazol

Omeprazol

 

Magsår


Magsår

omeprazol

Omeprazol

För helicobacterorsakat magsår, se bakgrundsmaterial för vägledning vid val av antibiotika.

Illamående

 

Illamående

meklozin

Postafen

metoklopramid

Metoclopramide

ondansetron

Ondansetron


Vid graviditet kan Postafen och Lergigan Comp användas.

Förstoppning


Bulkmedel

sterkuliagummi

Inolaxol granulat

ispaghula

Vi-Siblin SOsmotiskt aktiva medel

laktulos

Laktulos

makrogol

Forlax

laktitol

Importal Ex-LaxMotorikstimulerande

natriumpikosulfat

CilaxoralKlysma

natriumdokusat

Klyx

laurylsulfat

Microlax


Förstoppning hos barn


0-6 månader

laktulos

Laktulos

1 ml/100 ml modersmjölksersättning.


Från 6 månader

laktulos

Laktulos

makrogol

Forlax Junior*
Från 20 kg kan Forlax användas.


* Begränsad förmån

IBS

 

sterkuliagummi

Inolaxol granulat

ispaghula

Vi-Siblin

loperamid

Loperamid

Diarréloperamid

Loperamid

Hemorroider

 

lidocain + hydrokortison

Xyloproct

cinkokain + prednisolon

Scheriproct

Divertikulit

Pancreasinsufficiens

 

pankreasenzymer

Creon

Inflammatorisk tarmsjukdom

För att underlätta bedömningen vid ileokoloskopi bör peroral/rektal
kortisonbehandling eller 5-ASA behandling undvikas fram till dess att
ileokoloskopi genomförs. Kontakta vid behov gastroenterologkonsult.


Rektal behandling

mesalazin

Asacol
Pentasa

budesonid

Budenofalk rektalskumPeroral behandling

För vägledning vid val av läkemedel, se bakgrundsmaterial.

mesalazinAsacol
Mesalazin Orion
Mezavant
Pentasa


Hittade du informationen du sökte?