Mage, tarm inklusive munhåla

Mun- och tandsjukdomar

Svampinfektioner

1 nystatin

Nystimex oral lösning

2 flukonazol

Fluconazol


Kariesprevention

natriumfluorid

Dentan lösning 0,2 %
Duraphat tandkräm 5000 ppm
Top Dent Fluor dentalgel (0,42 % F)


Muntorrhet

natriumfluorid + äppelsyra

Xerodent tabl.
Bioténe Oral Balance
(fuktgel, handelsvara)


Lokalanestetika

benzydamin

Andolex

Vid behov av lokalbedövning hos barn: Lidokainhydroklorid Oral Cleaner APL
5 mg/ml , baddas på munslemhinna högst 3-4 gånger per dygn, men får
inte nedsväljas

 

Mage - Tarm

Vid funktionell dyspepsi, IBS eller obehag från övre delen av buken är PPI ej indicerat. Se bakgrundsmaterialPDF för information om att minska den onödiga användningen av PPI.

Dyspepsi

Mg + Al-salter

Novaluzid


Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

alginsyra

Gaviscon

ranitidin

Ranitidin

omeprazol

Omeprazol

Ranitidin används vid måttliga besvär. Vid otillräcklig effekt används omeprazol i lägsta effektiva dos.
OBS! Risk för rebound vid utsättning av PPI, överväg nedtrappning. Favorit för nedtrappning finns i NCS Cross.


Ulcusprofylax vid behandling med acetylsalicylsyra och NSAID Till riskpatienter se bakgrundsmaterialPDF.

omeprazol

Omeprazol


Magsår

omeprazol

Omeprazol

För helicobacterorsakat magsår se bakgrundsmaterialPDF.


Illamående

meklozin

Postafen

metoklopramid

Primperan

ondansetron

Ondansetron

Vid graviditet kan Postafen och Lergigan Comp användas.

Förstoppning

Bulkmedel

sterkuliagummi

Inolaxol

ispaghula

Vi-Siblin S


Osmotiskt aktiva medel

laktulos

Laktulos

makrogol

Forlax

laktitol

Importal Ex-Lax

 

Motorikstimulerande

natriumpikosulfat

Cilaxoral


Klysma

natriumdokusat

Klyx

laurylsulfat

Microlax


Förstoppning hos barn

0-6 månader

laktulos

Laktulos

1 ml/100 ml modersmjölksersättning.


Från 6 månader

laktulos

Laktulos

makrogol

Forlax Junior

(utan förmån) Vid långtidsbehandling se bakrundsmaterialPDF.

IBS

sterkuliagummi

Inolaxol

ispaghula

Vi-Siblin

loperamid

Loperamid

Diarré

loperamid

LoperamidHemorroider

lidocain + hydrokortison

XyloproctDivertikulit

Se Antibiotikaval.

Pancreasinsufficiens

pankreasenzymer

CreonInflammatorisk tarmsjukdom

Rektal behandling

mesalazin

Asacol
Pentasa

hydrokortison

Colifoam* 

Peroral behandling

mesalazin

Asacol
Pentasa
Mezavant