Abboticin tablett restnoterad

Uppdaterad 2024-05-16

Abboticin tablett är restnoterad i samtliga förpackningar.

Läkemedel (substans)
Abboticin (erytromycin) tablett

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Tillgänglighet
Abboticin förväntas åter vara tillgänglig i slutet av augusti 2024..

Alternativ
Förskrivare kan välja alternativt antibiotikum.

Erytromycin finns tillgängligt som Ery-Max, granulat till oral suspension i dospåse 200mg.

Terapigrupp infektion
Halah Adil, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?