Scopoderm restnoterat

Uppdaterad 2024-01-03

Scopoderm plåster är restnoterat och beräknas levereras i normal omfattning från årsskiftet 2024/2025. Delleveranser förekommer.

Läkemedel (substans)
Scopoderm (hyoscin)

Orsak
Brist i produktionsplanering/produktionskapacitet

Tillgänglighet
Scopoderm plåster förväntas åter vara tillgängligt i normal omfattning från årsskiftet 2024/2025. Delleveranser förekommer under restperioden, men förväntas inte täcka hela behovet.

Alternativ
Direkt utbytbart alternativ saknas. Förskrivare behöver ta ställning till vilken behandling
som är lämplig för den enskilda patienten.

Jonas Röman, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?