Scopoderm restnoterat

Scopoderm plåster är restnoterat och beräknas levereras i normal omfattning från årsskiftet. Delleveranser förekommer.

Läkemedel (substans)
Scopoderm (hyoscin)

Orsak
Brist i produktionsplanering/produktionskapacitet

Tillgänglighet
Scopoderm plåster förväntas åter vara tillgängligt i normal omfattning från årsskiftet.
Delleveranser förekommer under restperioden, men förväntas inte täcka hela behovet.

Alternativ
Direkt utbytbart alternativ saknas. Förskrivare behöver ta ställning till vilken behandling
som är lämplig för den enskilda patienten.

Jonas Röman, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?