Protopic 0,03 % salva restnoterat

Protopic 0,03 % salva är restnoterat och beräknas åter vara tillgänglig i mitten av maj.

Läkemedel (substans)
Protopic (takrolimus) salva, 0,03 %

Orsak
Oväntat stor efterfrågan på läkemedlet.

Tillgänglighet
Protopic salva förväntas åter vara tillgänglig i mitten av maj.

Alternativ
Direkt utbytbara alternativ saknas. Förskrivare behöver ta ställning till vilket läkemedel som är lämpligt för den enskilda patienten. Protopic 0,1 % salva finns tillgänglig.

Halah Adil, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?