Acetylcystein för inhalation – bristsituation

Acetylcystein som lösning riskerar att ta helt slut under sommaren 2024.
Det finns i dagsläget inga signaler om att tillgången på brustablett Acetylcystein skulle påverkas.

Läkemedel (substans)
Acetylcystein, lösning för nebulisator 200 mg/ml

Orsak
Tillfälligt minskad produktionskapacitet

Rekommendation från NAG LOK
NAG LOK, NPO lung- och allergisjukdomar och Läkemedelsverket har kommit överens om nedanstående rekommendation utifrån aktuellt läge.

Acetylcystein 200 mg/ml bör förbehållas slutenvård

  1. som antidot vid paracetamolförgiftning
  2. till vård av patienter med cystisk fibros med allvarlig slembildning i mag-tarm-kanalen

Användningen av Acetylcysteinlösning i öppenvård för lungsjukdomar bör under restperioden minimeras.

Alternativa behandlingar vid behov av slemmobilisering Isoton koksaltlösning (0,9%)
Till patienter med cystisk fibros kan ibland hyperton koksaltlösning (3-4%) behövas.

Läs hela rekommendationen här >>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information från Läkemedelsverket
Paracetamolförgiftning är ett allvarligt tillstånd där det bara finns ett motgift att ge, och det är acetylcystein. Därför vädjar Läkemedelsverket till läkarkåren att tillfälligt inte förskriva acetylcystein lösning för nebulisator, alltså för inhalationsbehandling.

Läs hela informationen här >>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ida Sigsäter de Neergaard ST-läkare, Nättraby vårdcentral
ordförande terapigruppen andningsorganen och öron

Hittade du informationen du sökte?