Champix samtliga styrkor restnoterade

Uppdaterad 2024-04-24

Champix samtliga styrkor är restnoterad och beräknas åter vara tillgängliga i slutet av december 2024.
Terapigruppen hänvisar till Asmoken.

Läkemedel (substans)
Champix (vareniklin) tablett samtliga styrkor

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Tillgänglighet
Champix samtliga styrkor förväntas åter vara tillgängliga i slutet av december 2024.
Dock har företaget slutat tillhandahålla samtliga förpackningar innehållande enbart 1 mg.

Alternativ

Direkt utbytbart alternativ saknas.

Möjligt alternativ till Champix är Asmoken (cytisiniklin) 1,5 mg. Kräver ett nytt recept.
Cytisiniklin har jämförbar effekt och biverkningar med vareniklin.

Behandlingstiden är vanligtvis 25 dagar, en förpackning med 100 tabletter räcker
därmed för hela behandlingen. Den initiala doseringen föreslås från företaget
vara 1x6 men 2x3 fungerar lika bra och förenklar för patienten.
Se utförligt doseringsschema på Rökavvänjning - Internetmedicin Länk till annan webbplats..
Rökstopp ska påbörjas under de 5 första behandlingsdagarna.

Terapigrupp andningsorganen
Linn Svensson, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?