Champix är restnoterad

Champix är restnoterat och beräknas åter vara tillgänglig
i slutet av juni 2024.

Läkemedel (substans)
Champix (vareniklin) tablett samtliga styrkor

Orsak
Kvalitetsdefekt

Tillgänglighet
Champix samtliga styrkor förväntas åter vara tillgänglig i slutet av juni 2024.

Alternativ
Direkt utbytbart alternativ saknas.

Möjligt alternativ till Champix är läkemedel innehållande cytisiniklin.
Cytisiniklin har jämförbar effekt och biverkningar med vareniklin.

Asmoken (cytisiniklin) 1,5 mg är godkänt i Sverige men marknadsförs inte och därmed krävs licensförskrivning. Dess produktresumé: SPC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Behandlingstiden är vanligtvis 25 dagar, en förpackning med 100 tabletter räcker därmed för hela behandlingen. Den initiala doseringen föreslås från företaget vara 1x6 men 2x3 fungerar lika bra och förenklar för patienten. Se utförligt doseringsschema på
Rökavvänjning - Internetmedicin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Rökstopp ska påbörjas under de 5 första behandlingsdagarna.

Licensläkemedel

Namn: Desmoxan
Läkemedelsform: tablett, 100 st
Läkemedelsstyrka: 1,5 mg
Tillståndsinnehavare: Aflofarm Farmacja Polska Sp. Z O. O., Polen
Ledtid: 1-2 dagar
Pris: < 400 kr


Förslag på licensmotivering, hämtad från
internetmedicin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.:
”Metoderna för rökavvänjning är verksamma och starkt evidensbaserade. Farmakologisk behandling är en hörnsten vid tobaksavvänjning – en av sjukvårdens mest kostnadseffektiva behandlingar, men det råder brist på receptbelagda läkemedel. Patienten har hälsoproblem relaterat till tobaksbruk, får beteendestöd och har god motivation. Cytisin visar likvärdiga resultat som vareniklin i studier.”

För ytterligare stöd vid licensförskrivning, se ”Förskriva licensläkemedel på recept”. Öppnas i nytt fönster.

Terapigrupp andningsorganen
Linn Svensson, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?