Champix är restnoterad

Champix är restnoterat och beräknas åter vara tillgänglig
tidigast november 2023.

Läkemedel (substans)
Champix (vareniklin) tablett samtliga styrkor

Orsak
Tillverkningssatser har dragits in på grund av förekomst av N-nitroso-vareniklin över den
av tillverkaren beräknade gränsen för acceptabelt dagligt intag.

Tillgänglighet
Champix förväntas åter vara tillgänglig: tidigast under november 2023.

Alternativ
Det finns inga direkt utbytbara alternativ till Champix tillgängliga för förskrivning

Terapigrupp andningsorgan

Hjälpte informationen på sidan dig?