Flertalet ögonpreparat restnoterade

Följande preparat är eller kommer att bli restnoterade:

 • Fucithalmic (fusidinsyra) ögonsalva 1%. Beräknas vara åter 2025-06-30.
  Inga kvarvarande lager på apoteken i Blekinge. Finns inget annat preparat med samma aktiva substans. Förskrivare behöver ta ställning till vilket läkemedel som är lämpligt för den enskilda patienten. Se Rekommenderade läkemedel Ögon Länk till annan webbplats. för alternativ.
  Region Blekinge kommer att ansöka om generell licens för utländsk förpackning.
 • Zaditen ögondroppar 0,25 mg/ml i endosbehållare. Restnoteringen beror på produktionsplanering eller begränsad produktionskapacitet. Prognosticeras vara
  åter 2024-12-31. Kan finnas kvarvarande lager på vissa apotek i Blekinge.
  Zaditen ögondroppar 0,25 mg/ml, 5 ml, finns fortfarande tillgänglig.
 • Trusopt ögondroppar 20 mg/ml, i endosbehållare beräknas vara restnoterad
  mellan 2024-06-12 till 2024-08-01 pga av ändringar i produktionsprocessen.
  Det finns kvarvarande lager på vissa apotek i Blekinge. Restnoteringen uppges
  inte omfatta Trusopt ögondroppar 20 mg/ml, 3x5 ml.

Hanna Justad, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

 

Hittade du informationen du sökte?