Tresiba förfylld injektionspenna restnoterad

Uppdaterad 2024-01-08

Tresiba 100 E/ml injektionsvätska i förfylld FlexTouch injektionspenna är restnoterad. Restnoteringen förväntas pågå till slutet av 2024.

Läkemedel (substans)
Tresiba (insulin degludek) 100 E/ml i FlexTouch injektionspenna.

Orsak
Produktionsbegränsningar i tillverkarens anläggningar.

Tillgänglighet
Tresiba (insulin degludek) 100 E/ml i FlexTouch injektionspenna förväntas åter
vara tillgänglig: i slutet av 2024.

Alternativ
Novo Nordisk hänvisar:
Under restsituationen av Tresiba 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (FlexTouch), har drabbade patienter möjlighet att byta till alternativ behandling, som till exempel Tresiba 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull (Penfill). Penfill är utformad för att användas med injektionspennan NovoPen 6 eller NovoPen Echo Plus, från Novo Nordisk. Byte av behandling ska endast ske efter patients samråd med läkare och kräver noggrann monitorering.

Källa: Information till apotek från Novo Nordisk

Jonas Röman, Linn Svensson, apotekare
Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?