Fenoximetylpenicillin/Kåvepenin

Olika beredningsformer och styrkor rest – Generellt godkännande att byta styrka och förpackningsstorlek på apotek

Kåvepenin 1 g 30 st förväntas bli restnoterat vid månadsskiftet till oktober. Det har under en tid varit brist på fenoximetylpenicillin både för tabletter, oral lösning och orala droppar. Restnoteringen gäller flera styrkor och förpackningsstorlekar. Tillgången förväntas att variera under ett par månader framöver och det kommer vara svårt för förskrivare att ha kännedom om vad som finns tillgängligt på apoteken just för tillfället. Utifrån dessa omständigheter har Strama Blekinge tillsammans med Läkemedelskommittén utarbetat ett tillfälligt generellt byte av fenoximetylpenicillin samt rekommendationer både för förskrivare och apotek. Detta för att underlätta för alla parter och säkerhetsställa att patienten får avsedd behandling.

Läkemedel (substans)
Fenoximetylpenicillin olika beredningsformer och styrkor från olika fabrikat

Orsak
Oväntat stor efterfrågan.

Information till förskrivare

Möjliga lösningar och alternativ under omfattande restnotering.

FÖR APOTEK

Generellt godkännande för byte av förpackningsstorlek och styrka för fenoximetylpenicillin utan förändring av dos i mg/doseringstillfälle

Läkemedelskommittén och Strama Blekinge ger apoteken generellt godkännande att byta recept utfärdat av enheter i Blekinge, generella godkännande gäller t.o.m. 2024-03-31.

Se Generellt godkännande- byte av förpackningsstorlek och styrka på apotek under omfattande brist av fenoximetylpenicillin (Kåvepenin) på apotek (se länk Pdf, 111.7 kB, öppnas i nytt fönster.).

1. Byte av förpackningsstorlek:

Läkemedel: Kåvepenin samt generiskt utbytbara varianter
Beredningsform: samtliga beredningsformer.

Apoteken kan byta från en förskriven förpackningsstorlek som inte finns tillgänglig till en förpackningsstorlek i samma styrka som finns tillgänglig utan kontakt med förskrivare.

2. Byte av styrka utan förändring av dos i mg/doseringstillfälle

Läkemedel: Kåvepenin samt generiskt utbytbara varianter
Beredningsform: Tablett

Styrka: 250 mg, 500 mg och 1 g
Vid brist på fenoximetylpenicillin kan Apoteken byta styrka av fenoximetyltabletter och räkna om dos utan kontakt med förskrivare. Det är viktigt att apoteken säkerhetsställer att dosen bli korrekt och att inte dos i mg/doseringstillfälle förändras. Dosen ska omräknas till rätt dos utifrån styrkor som finns tillgänglig av fenoximetylpenicillin. Viktigt att apoteken har en dialog med patienten och förvissar sig om att denne har uppfattat att styrka och dosering (antal tabletter) har ändrats.

Byte till annan styrka där delade tabletter används:
Under den omfattande och långvariga restnotering av fenoximetylpenicillin anser Strama Blekinge att delade tabletter kan vara ett alternativ. Detta även om företaget i regel inte brukar rekommendera detta mer än för att underlätta nedsväljning.

1) I första hand ska apoteken välja tillgänglig styrka så att dosering med hela tabletter är möjlig.

2) I andra hand kan apoteken välja styrka där tabletterna delas för att dosen ska bli korrekt
(utan förändring av dos i mg/doseringstillfälle) och då i möjligaste mån från fabrikat där delbarhetinformation finnes.

Information om delbarhet för tabletter hämtat från produktinformationen i FASS:

Läkemedel

Styrkor

Delbarhetinformation

Kåvepenin, Tikacillin

samtliga

Kan delas för att underlätta nedsväljning

Fenoximethylpenicillin Orifarm

samtliga

Kan delas i 2 lika delar

Fenoximethylpenicillin EQL Pharma

samtliga

Information om delbarhet saknas

Kan inte byte till annan tillgänglig styrka göras på apotek kontaktas förskrivaren enligt sedvanlig praxis.

FÖR FÖRSKRIVARE

Ange på receptet:

För att underlätta förfarandet med byte av förpackningsstorlek och styrka på
apotek kan förskrivaren med fördel på recepten ange:

Vid restsituation är byte mellan olika styrkor med omräkning till rätt dos på apotek tillåtet.
De centrala receptfavoriterna för fenoximetylpenicillin kommer uppdateras med informationen ovan.

Förändring av dos/mg per doseringstillfälle - FÖRSKRIVAREN
I de fall där byte av förpackningsstorlek eller styrka på apotek inte är möjlig kan förskrivare i undantagsfall ordinera för att möjligaste mån uppnå rekommenderad dosering med avrundning uppåt. Detta för att säkerhetsställa att patienten fortsatt kan behandlas med 1:a handsval vid restsituation.

Exempel:
Om fenoximetylpenicillin 1g och 500 mg restar. Apoteken kan ej byta till annan styrka. Endast fenoximetylpenicillin 800 mg finns tillgänglig. Då kan följande dosering i undantagsfall användas i enlighet med infektionskliniken:

Rekommenderad dosering

Anpassad dosering vid restnotering (undantagsfall)

1000 mg x 3

1,5 tablett 800 mg x 3

 

Informationsansvarig
Karin Andersson,apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling
StramaBlekinge

Hittade du informationen du sökte?