Imdur/isosorbidmononitrat

Imdur och utbytbara läkemedel, depottablett 30 respektive 60 mg är restnoterat under lång tid. Arbete för att förkorta restperioden pågår. För patienter med dosdispenserade läkemedel är bristen akut.

Läkemedel
Imdur/isosorbidmononitrat depottablett 30 respektive 60 mg, alla fabrikat

Orsak
Flera bakomliggande orsaker, bland annat produktionsproblem

Tillgänglighet
Imdur/isosorbidmononitrat beräknas åter vara tillgänglig: enligt tabell nedan.

Substans

Styrka

Beräknat leveransdatum

Isosorbidmononitrat

30 mg

Uppgift saknas

Isosorbidmononitrat

60 mg

I början av mars


Läkemedelsföretagen håller på att söka dispens hos Läkemedelsverket för försäljning av isosorbidmononitrat 30 respektive 60 mg i utländsk förpackning. Besked från Läkemedelsverket väntas inom kort. Om dispens godkänns, kommer isosorbidmononitrat troligen finnas tillgängligt redan under januari månad.

För senaste info gällande patienter med dosdispenserade läkemedel, hänvisas till Apotekets webbsida Länk till annan webbplats. som kontinuerligt uppdateras med senaste information om läget.
Vid frågor, kontakta Dosapoteket på telefon 010-447 82 52, vardagar 08.00-17.00

Om Dosapoteket tvingas leverera dosrullar utan isosorbidmononitrat, kommer man att skicka information tillsammans med dosrullarna till de patienter som berörs där man uppmanas till förskrivarkontakt samt även uppmanas att hämta ut kortverkande nitropreparat om man har det förskrivet. På grund av att en väntad leverans ställts in med kort varsel, har Apoteket inte möjlighet att nå alla berörda förskrivare innan lagret av isosorbidmononitrat förväntas ta slut.

Förskrivare eller avdelningschef på vårdcentral som önskar få en förteckning över dospatienter som har isosorbidmoninitrat 30 respektive 60 mg förskrivet, kan maila apodos@apoteket.se och efterfråga detta. Man behöver lämna uppgift om arbetsplatskod, mailadress dit förteckning kan sändas, samt mobilnummer dit filens lösenord kan skickas.

Alternativ
Direkt utbytbart alternativ saknas. Ismo Retard och Monoket OD finns tillgängliga,
men kräver att nytt recept utfärdas.

Terapigrupp Hjärta-kärl
Jonas Röman och Linn Svensson, apotekare
Enheten för Kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?