Lopid kapsel 300 mg - upphört tillhandahållande

Uppdaterad 2023-05-29

Lopid kapsel 300 mg upphör att tillhandahållas

Läkemedel (substans)
Lopid (gemfibrozil) kapsel 300 mg

Orsak
Okänd orsak

Tillgänglighet
Vissa kvarvarande lager kan finnas på lokala apotek under en övergångsperiod

Alternativ
Direkt utbytbart alternativ saknas.
Lopid tablett 600 mg är tillgänglig, men saknar brytskåra för delning.

Jonas Röman, Linn Svensson, apotekare
Enheten för Kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?