Lantus SoloStar restnoterat

Lantus SoloStar är restnoterat och beräknas åter vara tillgänglig i slutet av februari.

Läkemedel (substans)
Lantus SoloStar (insulin, glargin) injektionsvätska, lösning i förfylld
injektionspenna 100 IE/ml, 5x3 ml.

Orsak
Kvalitetsdefekt eller att kraven på god tillverkningssed (GMP) inte uppfyllts.

Tillgänglighet
Lantus SoloStar förväntas åter vara tillgänglig: 2024-02-27. Enligt FASS (2024-02-14)
finns kvarvarande lager av Lantus SoloStar tillgängligt på vissa apotek i Blekinge.

Alternativ
Förskrivare behöver ta ställning till vilket läkemedel som är lämpligt för den enskilda patienten. Samma typ av insulin (insulin, glargin) finns i flera preparat. I Region Blekinges Rekommenderade läkemedel förordas ABASAGLAR 100 IE/ml och Toujeo 300 IE/ml. Notera att handhavandet kan vara något annorlunda.

Instruktioner finns här för ABASAGLAR KwikPen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Toujeo SoloStar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Toujeo DoubleStar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hanna Justad, apotekare, Läkemedelsgruppen
Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?