Lokalbedövningsmedel med och utan adrenalin restnoterat

Restinformation till beställare inom Blekingesjukhuset
från BLS Apotek

Beställare utanför Blekingesjukhuset hänvisas till ApoEx för information om tillgängliga ersättningsvaror, vilket kan skilja mellan olika apotek.

Restnotering
Flertalet lokalbedövningsmedel med och utan tillsats av adrenalin är restnoterade. BLS Apotek har tidigare sökt licens för ersättningsvaror, men även dessa är restnoterade. BLS Apotek fortsätter att söka efter tillgängliga alternativ.

  • Tänk på att bara beställa den mängd av tillgängliga lokalbedövningsmedel som behövs, så att den mängd som finns att tillgå kan användas där den bäst behövs.
  • Använd lokalbedövningsmedel utan adrenalin när det inte finns medicinska skäl till att använda lokalbedövningsmedel med adrenalin.
  • Möjligheten att välja vilket typ av lokalbedövningsmedel man vill använda kommer att vara begränsad. Se över i verksamheterna vilka sorter som kan användas vid vilka ingrepp (kan tex Lidokain ersätta Carbocain/Marcain)?
  • Att blanda i adrenalinet själv är ett sämre alternativ och förbehålls situationer när färdigblandat läkemedel helt saknas. 

Alternativ

  • Leverans av Marcain med adrenalin beräknas inkomma vecka 21
    (22-26 maj)
  • Lidokain 10 mg/ml (förpackning 5x20 ml, varunummer 042865) eller Lidokain 20 mg/ml (förpackning 5x20 ml, varunummer 457359).

    Tillsätt vid behov Adrenalin. Se spädningsschema från Anestesikliniken:
Till en flaska 20 ml Lidokain 10 mg/mltillsätts 1 ml Adrenalin 0,1 mg/mlger 21 ml Lidokain-Adrenalin200 mg/0,1 mgSka blandas direkt innan användning, under sterila förhållanden, dvs spruta 1 ml Adrenalin 0,1 mg/ml i Lidokain injektionsflaska genom spritad gummiplugg.
Till en flaska 20 ml Lidokain 20 mg/mltillsätts 1 ml Adrenalin 0,1 mg/mlger 21 ml Lidokain-Adrenalin400 mg/0,1 mg


Nicholas Groll och Aron Vajda, överläkare, Anestesikliniken
Erica Bolin, apotekschef, BLS Apotek

Hjälpte informationen på sidan dig?