Lokalbedövningsmedel med och utan adrenalin restnoterat

Uppdaterad 2023-09-22

Restinformation till beställare inom Blekingesjukhuset
från BLS Apotek

Beställare utanför Blekingesjukhuset hänvisas till ApoEx för information om tillgängliga ersättningsvaror, vilket kan skilja mellan olika apotek.

Restnotering
Flertalet lokalbedövningsmedel med och utan tillsats av adrenalin är restnoterade. BLS Apotek har tidigare sökt licens för ersättningsvaror, men även dessa är restnoterade. BLS Apotek fortsätter att söka efter tillgängliga alternativ.

 • Tänk på att bara beställa den mängd av tillgängliga lokalbedövningsmedel som behövs,
  så att den mängd som finns att tillgå kan användas där den bäst behövs.
 • Använd lokalbedövningsmedel utan adrenalin när det inte finns medicinska skäl till
  att använda lokalbedövningsmedel med adrenalin.
 • Möjligheten att välja vilket typ av lokalbedövningsmedel man vill använda kommer
  att vara begränsad. Se över i verksamheterna vilka sorter som kan användas vid vilka
  ingrepp (kan tex Lidokain ersätta Carbocain/Marcain)?
 • Att blanda i adrenalinet själv är ett sämre alternativ och förbehålls situationer när
  färdigblandat läkemedel helt saknas.

Alternativ

 • Licensalternativ: Carbosen Adrenalin 10mg/ml+5 mcg/ml, 10x10 ml vial (843527) är
  en möjlig ersättare till Carbocain-Adrenalin. Brytampull i glas.
 • Lidokain 10 mg/ml (förpackning 5x20 ml, varunummer 042865) eller
  Lidokain 20 mg/ml (förpackning 5x20 ml, varunummer 457359).

  Tillsätt vid behov Adrenalin. Se spädningsschema från Anestesikliniken:
   

  Till en flaska 20 ml Lidokain 10 mg/ml

  tillsätts 1 ml Adrenalin 0,1 mg/ml

  ger 21 ml Lidokain-Adrenalin200 mg/0,1 mg

  Ska blandas direkt innan användning, under sterila förhållanden, dvs spruta 1 ml Adrenalin 0,1 mg/ml i Lidokain injektionsflaska genom spritad gummiplugg.

  Till en flaska 20 ml Lidokain 20 mg/ml

  tillsätts 1 ml Adrenalin 0,1 mg/ml

  ger 21 ml Lidokain-Adrenalin400 mg/0,1 mg

  Ska blandas direkt innan användning, under sterila förhållanden, dvs spruta 1 ml Adrenalin 0,1 mg/ml i Lidokain injektionsflaska genom spritad gummiplugg.

 

Informationsansvarig
Nicholas Groll och Aron Vajda, överläkare, Anestesikliniken
Erica Bolin, apotekschef, BLS Apotek

Webbpublicist
Monica Witt, Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?