Adalat 20 mg tablett avregistreras

Adalat 20 mg tablett avregistreras 2024-05-31.

Läkemedel (substans)
Adalat 20 mg tablett

Orsak
Företaget slutar sälja Adalat på grund av att läkemedlet avregistrerats i exportland
och ej går att få tag på.

Tillgänglighet
Lager på apotek är med stor sannolikhet slut.

Alternativ
Förskrivare behöver ta ställning till vilket läkemedel som är lämpligt för den enskilda patienten.

I de fall behovet inte kan tillgodoses av godkända läkemedel i Sverige finns möjlighet att ansöka om licens till enskilda patienter.

Halah Adil, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?