Seretide Evohaler Mite restnoterad

Seretide Evohaler Mite inhalationsspray är restnoterad och beräknas åter vara tillgänglig i mitten av februari.

Läkemedel (substans)
Seretide Evohaler Mite (flutikasonpropionat + salmeterol) 25µg/50µg/dos inhalationsspray.

Orsak
Restnoterad från tillverkare.

Tillgänglighet
Seretide Evohaler Mite inhalationsspray förväntas åter vara tillgänglig i mitten av februari.

Alternativ
Direkt utbytbart alternativ saknas. Förskrivare behöver ta ställning till vilket läkemedel
som är lämpligt för den enskilda patienten.

Tillgängligt alternativ inom samma läkemedelsgrupp (inhalationssteroid + långverkande
beta-2-receptoragonist) och som hanteras på liknande sätt som Seretide Evohaler är
Flutiform inhalationsspray (flutikason + formoterol).
Flutiform inhalationsspray finns tillgänglig i alla styrkor och är godkänd till patienter
som är 5 år eller äldre.

Till skillnad från salmeterol har formoterol en snabb insättande effekt, men samtidigt lång effektduration. Därav kan Flutiform även användas vid behov.

Vid byte av inhalator är det viktigt att patienten får information om hur den nya inhalatorn
ska hanteras. Ett användbart hjälpmedel är medicininstruktioner.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Terapigrupp andningsorganen
Linn Svensson, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?