Amoxicillin restnoterat

Uppdaterad 2023-09-22

Amoxicillin av flera fabrikat och handelsnamn, inklusive kombinationer med klavulansyra, är restnoterat med osäkert datum för leverans.

Läkemedel (substans)
Amoxicillin av flertalet fabrikat och handelsnamn, inklusive kombinationer med klavulansyra

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Tillgänglighet
För närvarande finns följande förpackningar tillgängliga:

 • Tablett Amoxicillin 750 mg är för närvarande tillgänglig i förpackning
  om 14, 16, 30 och 100 tabletter.
 • Tablett Amoxicillin 1 g är för närvarande tillgänglig i förpackning om 16 tabletter.
 • Tablett Amoxicillin/klavulansyra 500/125 mg är för närvarande tillgänglig i förpackning
  om 30 tabletter.
 • Tablett Amoxicillin/klavulansyra 875/125 mg är för närvarande tillgänglig i förpackning
  om 16 och 20 tabletter.
 • Oral suspension Amoxicillin 50 mg/ml i förpackning om 60 ml och 125 ml.
 • Oral suspension Amoxicillin 100 mg/ml i förpackning om 60 ml och 125 ml.

Osäkra leveranser befaras fortgå ännu en tid.

Alternativ

 • Använd funktionen ”Sök lagerstatus” i FASS för aktuell information om vilka godkända läkemedel innehållande amoxicillin som finns tillgängliga på lokala apotek.
 • Antibiotikaval Öppnas i nytt fönster. ger vägledning till alternativa antibiotika.
 • Licensförskrivning är möjlig, men notera att det kan ta flera dagar för apotek att få hem licensläkemedel.

Namn: Amoxicilline Aurobindo
Läkemedelsform: dispergerbar tablett, 20 st
Läkemedelsstyrka: 500 mg

Tillståndsinnehavare: Aurobindo Pharma, Nederländerna
Ledtid: cirka 14 arbetsdagar
Pris: ca 217 kr

Namn: Amoxicillin AL
Läkemedelsform: tablett, 30 st
Läkemedelsstyrka: 750 mg

Tillståndsinnehavare: Aliud Pharma, Tyskland
Ledtid: cirka 3-7 arbetsdagar
Pris: ca 555 kr


För läkare inom Region Blekinge

Nytt recept på ett av läkemedlen ovan måste utfärdas. Referensnummer till godkänd licens
anges på receptet.

Läkemedelsverket har beslutat att samma licens gällande recept på peroral amoxicillin kan
användas till flera patienter från samma vårdinrättning. Beslutet gäller till och med 2023-09-30
och kan eventuellt komma att förlängas. Godkänd licenser finns för Blekingesjukhuset (alla kliniker)
och offentlig primärvård. Referensnummer, se tabellen nedan.


Amoxicilline Aurobindo

Amoxicillin AL

Blekingesjukhuset

2023627561

2023627560

Offentlig primärvård

2023627567

2023627566


För läkare vid privat vårdcentral

Nytt recept på ett av läkemedlen ovan måste utfärdas.

Licensmotivering måste skickas in via licensansökningssystemet KLAS Länk till annan webbplats. en gång per vårdinrättning och licensläkemedel (Amoxicilline Aurobindo respektive Amoxicillin AL) för att kunna skriva recept på båda licensläkemedlen.

Läkemedelsverket har beslutat att samma licens gällande recept på peroral amoxicillin kan användas till flera patienter från samma vårdinrättning. Beslutet gäller till och med 2023-09-30 och kan eventuellt komma att förlängas.

Om vårdinrättningen redan har en godkänd licens för amoxicillin tablett, anges referensnummer till godkänd licens på receptet.

Informationsansvarig
Terapigrupp infektion
Jonas Röman, Linn Svensson, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Webbpublicist
Monica Witt, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?