Estradot

Estradot depotplåster är restnoterat och beräknas åter vara
tillgänglig vecka 23.

Läkemedel (substans)
Estradot (estradiol) depotplåster, samtliga styrkor

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Tillgänglighet
Estradot depotplåster förväntas åter vara tillgänglig: vecka 23.

Alternativ
För alternativ se information från Region Kronoberg,
Vårdgivarwebben - Estradot depåplåster (regionkronoberg.se) Länk till annan webbplats..


Jonas Röman och Linn Svensson, apotekare
Enheten för Kvalitet och utveckling

Hjälpte informationen på sidan dig?