Ketogan Novum tablett 5 mg och injektionsvätska 5 mg/ml avregistreras

Ketogan Novum tablett 5 mg och injektionsvätska 5 mg/ml avregistreras under 2024 enligt företaget.

Ketogan suppositorier är avregistrerade sedan 2024-01-01 och tillhandahålls inte längre.

Läkemedel (substans)
Ketogan Novum tablett 5 mg och injektionsvätska 5 mg/ml

Orsak
Preparaten marknadsförs idag endast i Skandinavien och företaget kan inte driva en kostnadseffektiv produktion enbart för dessa marknader.

Tillgänglighet
Ketogan Novum tablett 5 mg upphör 15:e mars 2024
Ketogan Novum injektionsvätska 5 mg/ml upphör 30:e april 2024

Alternativ
Det finns inga andra direkt utbytbara läkemedel tillgängliga.
Läkemedelskommitténs terapigrupp Smärta hänvisar till andra smärtlindrande läkemedel beroende på tillstånd, samsjuklighet och typ av smärta.
Förskrivare behöver göra en smärtanalys och sedan ta ställning till vilket l
äkemedel som är lämpligt för den enskilda patienten
(se exempelvis Rekommenderade läkemedel 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). I de fall då det behövs en starkare smärtlindring rekommenderas till de allra flesta patienter övergång till morfin eller Dolcontin. För ketobemidon och morfin är doserna
ekvipotenta (5mg=5 mg).

Tabell. Konvertering mellan starka opioider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tabell. Uppskattning av nödvändig dosjustering vid olika grad av njur- och leverfunktionsnedsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Olivia Frånberg, apotekare, ordförande terapigrupp Smärta
Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?