Cilaxoral restnoterad

Cilaxoral och droppar är restnoterade. Laxoberal är tillgängligt, men ingår inte i läkemedelsförmånen

Läkemedel (substans)
Cilaxoral (natriumpikosulfat) orala droppar 7,5 mg/ml

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Tillgänglighet
Cilaxoral förväntas åter vara tillgänglig: våren 2024.

Alternativ
Laxoberal (ej förmån)

Jonas Röman, Linn Svensson, apotekare
Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?