Cilaxoral restnoterat

Cilaxoral orala droppar är restnoterat och beräknas åter vara tillgänglig augusti 2023. Laxoberal är tillgänglig, men ingår inte i läkemedelsförmånen.

Läkemedel (substans)
Cilaxoral (natriumpikosulfat) orala droppar

Orsak
Okänd orsak

Tillgänglighet
Cilaxoral förväntas åter vara tillgänglig: augusti 2023. Klicka eller tryck här för att ange text.

Alternativ
Laxoberal (natriumpikosulfat) orala droppar.
Observera att Laxoberal inte ingår i läkemedelsförmånen.

Jonas Röman, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

 

Hjälpte informationen på sidan dig?