Anafylaxibehandling

Vanliga orsaker: Födoämnen, bi- och getingstick, läkemedel

Adrenalin är det viktigaste läkemedlet och ska ges tidigt och intramuskulärt i låret.

Indikationer

Läkemedel

Adm.sätt

Dos
vuxna

Dos
barn

Effekt

Kraftig urtikaria andnöd hypotension
allmänpåverkan Kraftiga buksmärtor och kräkningar
Injektion
Adrenalin
1 mg/ml
eller
Adrenalin-penna
(olika typer och styrkor finns)
Intramuskulärt
i lårets utsida


0,3-0,5 mlAdrenalin- penna
0,3-0,5 mg
0,01 ml/kg
Max 0,5 ml
eller

Adrenalin-
penna
< 20 kg:
0,15 mg*

≥ 20 kg:
0,3 mg

Inom 5 minuter.
Upprepa
vid behov var 10:e minut.

AstmaSalbutamol
eller
Egen bronkvidgande medicin

Inhalation
pulver/spray4–6
doser


4–6
doser

2–6 doser


2–6 doser

Inom 5 minuter.

Upprepa vid behov var 10:e minut.

Alladesloratedin
(munlöslig tablett)
2,5/5 mg (eller annat antihistamin i
dubbel dos
)

per os10 mg< 6 år 2,5 mg
6–12 år 5 mg


Inom
30–60 minuter.


Alla

Tablett
Betametason/
Betapred

0,5 mg


per os

(Tuggas, sväljes hela eller löses i vatten)

10 tabl.

< 6 år 6 tabl

≥ 6 år 10 tabl

Först efter

2–3 timmar.

* Kan ges till barn under 10 kg


  • Vid anafylaxi ska patienten akut till sjukhus. Ring 112!
    Res aldrig med egen bil.
  • Dokumentera reaktionen.

    Ursprungligt dokument se Anafylaxi 2015, SFFA
Hittade du informationen du sökte?