Anafylaxibehandling

Senast uppdaterad 2023-01-23

Vanliga orsaker: Födoämnen, bi- och getingstick, läkemedel

Adrenalin är det viktigaste läkemedlet och ska ges tidigt och intramuskulärt i låret.


Indikationer

Läkemedel

Adm.sätt

Dos
vuxna

Dos
barn

Effekt

Kraftig
urtikaria
Andnöd
Hypotension
Allmänpåverkan
Kraftiga buksmärtor och kräkningar


Injektion
Adrenalin
1 mg/ml
eller
Adrenalinpenna
(Olika typer och styrkor finns)Intra-
muskulärt i lårets utsida

0,3-0,5 mlAdrenalin- penna
0,3-0,5


0,01 ml/kg
Max 0,5 ml
eller


Adrenalinpenna
< 20 kg: 0,15 mg*

≥ 20 kg: 0,3 mg

Inom 5 minuter.
Upprepa
vid behov var 10:e minut.
AstmaSalbutamol
eller

Egen bronkvidgande medicin


Inhalation
pulver/spray4–6
doser2–6 doserInom 5 minuter.
Upprepa vid behov var 10:e minut.

Alladesloratedin
(munlöslig tablett)
2,5/5 mg (eller annat antihistamin i dubbel dos)

per os10 mg< 6 år 2,5 mg
6–12 år 5 mg


Inom
30–60 minuter.


AllaTablett
Betametason/Betapred
0,5 mg


per os
(Tuggas, sväljes hela eller löses i vatten)

10 tabl.< 6 år 6 tabl
≥ 6 år 10 tabl


Först efter
2–3 timmar.* Kan ges till barn under 10 kg


  • Vid anafylaxi ska patienten akut till sjukhus. Ring 112!
    Res aldrig med egen bil.
  • Dokumentera reaktionen.

    Ursprungligt dokument se Anafylaxi 2015, SFFA
Hjälpte informationen på sidan dig?