Anafylaxibehandling

Anafylaxibehandling

Vanliga orsaker

Födoämnen, bi- och getingstick, läkemedel


Adrenalin är det viktigaste läkemedlet och ska ges tidigt och intramuskulärt i låret.

Indikationer

Läkemedel

Adm.sätt

Dos
vuxna

Dos barn

Effekt

Kraftig
urtikaria
Andnöd
Hypotension
Allmänpåverkan
Kraftiga buksmärtor och kräkningar

Injektion
Adrenalin
1 mg/ml
eller Adrenalinpenna (Olika typer och styrkor finns)

Intra-
muskulärt i lårets utsida

0,3-0,5 mlAdrenalin- penna
0,3-0,5

0,01 ml/kg
Max 0,5 ml
eller


Adrenalinpenna
< 20 kg: 0,15 mg*
≥ 20 kg: 0,3 mg

Inom 5 minuter.
Upprepa
vid behov var 10:e minut.

Astma

Egen bronkvidgande medicin

Inhalation
pulver/spray

4–6
doser

2–6 doser

Inom 5 minuter.
Upprepa vid behov var 10:e minut.

Alla

desloratedin (munlöslig tablett) 2,5/5 mg (eller annat antihistamin i dubbel dos)

per os

10 mg

< 6 år 2,5 mg
6–12 år 5 mg

Inom
30–60 minuter.

Alla

Tablett
Betametason/Betapred
0,5 mg

per os
(Tuggas, sväljes hela eller löses i vatten)

10 tabl.

< 6 år 6 tabl
≥ 6 år 10 tabl

Först efter 2–3 timmar.

* Kan ges till barn under 10 kr.

  • Vid anafylaxi ska patienten akut till sjukhus. Ring 112!
    Res aldrig med egen bil.
  • Dokumentera reaktionen.

    Ursprungligt dokument se Anafylaxi 2015, SFFA
Hjälpte informationen på sidan dig?