FaR – Fysisk aktivitet på Recept

Senast uppdaterad 2023-02-07

Fysisk aktivitet har en stor inverkan såväl primär- som sekundärpreventivt. Fysisk aktivitet på recept är ett komplement till eller ersättning för läkemedel.

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder ska patienter med otillräcklig fysisk aktivitet erbjudas ett rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination (FaR) och särskild uppföljning. Aktivitetsdagboken på nedre delen av receptet fungerar som underlag till uppföljning.

Att skriva FaR – recept i NCS Cross

Ordination av fysisk aktivitet sker på blankett ”Ordination av FaR”. En ordination ska vara individuellt anpassad med avseende på dosering (intensitet, duration och frekvens) och typ av aktivitet.
Boken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling -FYSS 2017 fungerar som en kunskapsbas vid ordination av fysisk aktivitet. Boken finns tillgänglig via: http://www.fyss.se Länk till annan webbplats..
En senare upplaga, FYSS 2021 är att rekommendera. Delar av boken är fritt tillgänglig via ovan länk. Boken i sin helhet kan beställas via samma hemsida. Legitimerad personal får ordinera FaR under förutsättning att förskrivaren har kunskap om den aktuella patientens hälso- och sjukdomstillstånd
och kunskap om hur man ordinerar FaR. Öppna patientjournalen. Under fliken ”Patient” välj alternativ ”Blanketter”. Fliken ”EyeDoc” öppnas, skriv FaR i sökrutan. Välj alternativ "Ordination av FaR” och receptet öppnas.

Patientinformationen är förtryckt. Fyll i ordinationen genom att ange:

  • anledning till ordination, diabetes, psykisk ohälsa etc.
  • förslag till aktivitet 1 och/eller 2. Aktivitet 1 kan vara en vardagsaktivitet att göra 5 dagar/vecka. Aktivitet 2 kan vara en konditions- eller styrkeaktivitet att utföra 1-2ggr/vecka.
  • hur länge aktiviteten ska pågå/tillfälle samt antal ggr som aktiviteten ska utföras/vecka.
  • intensiteten på aktiviteten
  • övriga upplysningar kan innefatta kontraindikationer, att undvika vissa aktiviteter eller speciella försiktighetsmått ex. undvik hopp vid urininkontinens.

Val av aktiviteter och arrangörer

Vardagsaktiviteter som ordineras kan exempelvis vara dagliga promenader som patienten utför på egen hand. Vill patienten ha stöd att utföra sin aktivitet kan man välja att gå till en aktivitetsarrangör som Region Blekinge har överenskommelse med. Aktiviteten är oftast subventionerad av aktören och patienten får betala en reducerad avgift under en period av 3 månader. Aktivitetsarrangören har ingen tystnadsplikt och högkostnadsskyddet gäller inte.

Gruppaktiviteter som finns tillgängliga i Blekinge finns att hitta på 1177 Vårdguiden:
FaR – fysisk aktivitet på recept - 1177 Länk till annan webbplats.

Mer information om FaR hittar du på regionens externa web:
Fysisk aktivitet - Region Blekinge Länk till annan webbplats.


Hittade du informationen du sökte?