Enkel läkemedelsgenomgång

Vilka ska erbjudas?

Se rutin ”Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad, samt läkemedelsberättelse"
på intranätet under PM och vårdprogram/Läkemedel.

 1. Kartläggning
  - Vilka läkemedel är ordinerade? Varför? (styrka, dosering)
  - Vilka av dessa läkemedel används av patienten och hur?
  Vilka receptfria läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott använde patienten,
  regelbundet eller vid behov?

  2. Är läkemedelsbehandlingen ändamålsenlig och säker?
  Föreligger till exempel:
  - över- eller underbehandling
  - olämpliga läkemedsval
  - interaktioner av klinisk relevans
  - dålig följsamhet
  - hanteringsproblem så som svårigheter att svälja eller hantera läkemedelsburk/inhalator

  3. Åtgärda läkemedelsrelaterade problem som går att lösa direkt
  och planera uppföljning
  .

  4. Om problem kvarstår behövs en fördjupad läkemedelsgenomgång
  Se rutin ”Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad, samt läkemedelsberättelse”
  på intranätet under PM och vårdprogram/Läkemedel.

  5. Dokumentation i NCS Cross
  - Uppdatera läkemedelslistan
  - Om slutenvård, diktera aktuell läkemedelslista i inskrivningsanteckningen
  under ”Aktuell medicinering”
  - Dokumentera förändringar samt eventuella receptfria läkemedel/
  naturläkemedel/kosttillskott under sökordet ”Läkemedelsberättelse”
  - Dokumentera genomförd läkemedelsgenomgång via knappen ”Läkemedelsgenomgångar” på läkemedelslistan i öppenvårdsjournalen.

  6. Information till patienten
  - Individuellt anpassad muntlig/skriftlig information om vidtagna åtgärder och dess orsaker
  - Utskriven aktuell läkemedelslista (i slutenvård lämnas läkemedelslistan ut tillsammans med läkemedelsberättelsen)

Hittade du informationen du sökte?