Enkel läkemedelsgenomgång

Senast uppdaterad 2023-01-24

Vilka ska erbjudas?
Se rutin ”Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad, samt läkemedels- berättelse" på intranätet under PM och vårdprogram/Läkemedel.

1. Kartläggning
- Vilka läkemedel är ordinerade? Varför? (styrka, dosering)
- Vilka av dessa läkemedel används av patienten och hur?
Vilka receptfria läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott använde patienten, regelbundet
eller vid behov?

2. Är läkemedelsbehandlingen ändamålsenlig och säker?
Föreligger till exempel:
- över- eller underbehandling
- olämpliga läkemedsval
- interaktioner av klinisk relevans
- dålig följsamhet
- hanteringsproblem så som svårigheter att svälja eller hantera läkemedelsburk/inhalator

3. Åtgärda läkemedelsrelaterade problem som går att lösa direkt och planera uppföljning.

4. Om problem kvarstår behövs en fördjupad läkemedelsgenomgång
Se rutin ”Läkemedelsgenomgång, enkel och fördjupad, samt läkemedelsberättelse” på intranätet
under PM och vårdprogram/Läkemedel.

5. Information till patienten
- Individuellt anpassad muntlig/skriftlig information om vidtagna åtgärder och dess orsaker
- Utskriven aktuell läkemedelslista (I slutenvård lämnas läkemedelslistan ut tillsammans med läkemedelsberättelsen)

6. Dokumentation i NCS Cross
- Uppdatera läkemedelslistan
- Om slutenvård, diktera aktuell läkemedelslista i inskrivningsanteckningen under
”Aktuell medicinering”
- Dokumentera förändringar samt eventuella receptfria läkemedel/
naturläkemedel/kosttillskott under sökordet ”Läkemedelsberättelse”
- Dokumentera genomförd läkemedelsgenomgång via knappen ”Läkemedelsgenomgångar” på läkemedelslistan i öppenvårdsjournalen. 

Hjälpte informationen på sidan dig?