Hur gör vi vid nutritionsproblem?

Ofrivillig viktförlust, ätsvårigheter och undervikt (BMI < 20 under 70 år,
< 22 över 70 år) är tre parametrar som ger risk för undernäring.
Vid identifierad risk gör läkaren en utredning för att fastställa bakgrund, art och grad av nutritionsproblemet. Finns bakomliggande sjukdom?

Nutritionsbehandling

I första hand ges råd om måltidsordning och livsmedelsval för att öka patientens energi- och proteinintag. Det kan vara att fördela maten på många små måltider, äta något proteinrikt till varje mål, berika maten, äta dessert dagligen och välja energirika drycker.

Komplett näringsdryck är ett komplement när vanlig mat inte räcker för att tillfredsställa en persons behov av energi, protein och övriga närings- ämnen. Det behövs en tydlig ordination med angivelse av typ, mängd och tidpunkt för intag för att kunna utvärdera behandlingen. Ordinationen ska journalföras, följas upp och utvärderas.

Kompletta näringsdrycker på marknaden:

(utan inbördes ordning)
Fresubin energy Drink
Nutridrink

Näringsdryckerna ovan ger 300 kcal/förpackning, 11–12 g protein samt vitaminer och mineraler. De finns i 4 x 200 ml, valfria eller blandade smaker kan anges på livsmedelsanvisningen.

Livsmedelsanvisning för Region Blekinge finns under blanketter i EyeDoc under namnet Livsmedel/näringspreparat för personer över 16 år.

Patientens egenavgift ska anges och för 2024 är den för ett kosttilllägg per dag 180 kr/månad och för två kosttillägg per dag 360 kr/månad och så vidare. Överskjutande kostnad debiteras Region Blekinge.

Remiss till dietist
För individualiserade råd och individanpassad ordination rekommenderas dietistkontakt. Patienter med långvariga nutritionsproblem ska alltid remitteras.

Mer information om nutrition finns på intranätet under Service och stöd/Stöd till verksamhet/Vård och medicinskt stöd/Nutrition.

Hittade du informationen du sökte?