Antabus 200 mg och 400 mg restnoterat

Antabuse 400 mg åter i lager

Uppdaterad 2023-11-08

Antabus 200 mg är restnoterat och beräknas ha begränsad tillgänglighet till hösten 2024. Licensalternativ finns. Antabus 400 mg är restnoterat men generikat Antabuse 400 mg är åter i lager.

Läkemedel (substans)
Antabus (disulfiram) brustablett 200 mg TEVA 100 st Ev. december 2023
Antabus (disulfiram) brustablett 400 mg TEVA 50 st Kvartal tre 2024

Orsak
Brist på den aktiva substansen.

Tillgänglighet
Antabus brustablett 200 mg är restnoterat men kommer att vara tillgänglig under en period, förmodligen december 2023 till mars 2024, för att därefter restnoteras igen till kvartal tre 2024.

Antabus brustablett 400 mg är restnoterat men generikat Antabuse brustablett 400 mg finns tillgänglig. Antabus och Antabuse är utbytbara på apotek.

Alternativ
Som alternativ till Antabus brustablett 200 mg finns licensprodukten Etiltox (disulfiram)
tablett 200 mg. Region Blekinge har beviljade generella licenser för Etiltox vilket möjliggör att kliniker och vårdcentraler kan rekvirera preparatet samt att den offentliga primärvården och psykiatrin kan förskriva preparatet på recept.

Utifrån klinisk erfarenhet så kan, även om det inte anges i produktinformationen, Antabuse brustablett 400 mg delas i två halvor för att möjliggöra administrering av 200 mg.

Sjukhuskliniker som beställer läkemedel via BLS apotek beställer Antabus 200 mg som
vanligt men får i stället Etiltox levererat.

Vårdcentraler och enheter utanför sjukhusområdet beställer Etiltox via ApoEx.

Recept på Etiltox kan utfärdas av förskrivare från offentlig primärvård samt psykiatrin eftersom Läkemedelsverket har beviljat särskilt tillstånd. Licensinnehavare är ApoEx. Förskrivare från Blekingesjukhuset och privata vårdcentraler behöver ansöka om enskild licens för att kunna utfärda recept på en licensprodukt. För mer info om licensansökan läs här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Licensprodukt
Etiltox tabletter 200 mg 30 st
MAH: L.MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA
Ledtid: Just nu i lager annars 6 dagar
Ca pris: 300 kr
SPC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (italienska)

Referensnummer till godkänd licens:
2023666535 (ApoEx)

 

Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Enheten för kvalitet och utveckling
Peter Valverius, Chefläkare psykiatri, Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?