Apidra Solostar kommande restnotering

Apidra Solostar beräknas vara restnoterad från slutet av
juli till mitten av augusti

Läkemedel (substans)
Apidra (insulin, glulisin) Solostar 100 E/ml injektionsvätska i förfylld injektionspenna

Orsak
Brist i produktionsplanering/produktionskapacitet

Tillgänglighet
Apidra Solostar beräknas vara restnoterad från slutet av juli till mitten av augusti.

Använd funktionen ”Sök lagerstatus” i FASS för aktuell information om lager på lokala apotek.

Alternativ
Under restsituationen har drabbade patienter möjlighet att byta till alternativ behandling, som till exempel Apidra 100 E/ml injektionsvätska, lösning i cylinderampull. Denna kan enligt FASS användas med flergångspenna:

·         JuniorSTAR (ger möjlighet till dosering 1-30 E/injektion i steg om 0,5 E)

·         Allstar PRO (ger möjlighet till dosering 1-80 E/injektion i steg om 1 E)

Byte av behandling ska endast ske efter patients samråd med läkare och kräver noggrann monitorering.

Jonas Röman, Linn Svensson, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?