Norgesic 30 tabletter restnoterad

Norgesic (orfenadrin/paracetamol) 30 tabletter är restnoterad men förpackning med 100 tabletter finns att tillgå.

Läkemedel (substans)
Norgesic (orfenadrin/paracetamol) 30 tablett 35 mg/450 mg.

  • Viss tillgång finns fortfarande på apotek.
    Rest beräknas fortgå till februari.

Tillgänglighet
Norgesic (orfenadrin/paracetamol) 100 tablett 35 mg/450 mg

Alternativt
Norflex (orfenadrin) 100 mg (depottablett, ej delbar) + paracetamol
Paraflex (klorzoxazon), beroende på indikation

Olivia Frånberg, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?