Bufomix Easyhaler restnoterad

Bufomix Easyhaler inhalationspulver 80 µg/4,5 µg är restnoterad och beräknas åter vara tillgänglig i mitten av november.

Läkemedel (substans)
Bufomix inhalationspulver 80 µg/4,5 µg /inhalation (budesonid + formoterol)

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Tillgänglighet
Bufomix Easyhaler inhalationspulver 80 µg/4,5 µg förväntas åter vara tillgänglig i mitten av november. Vissa kvarvarande lager kan finnas på lokala apotek.

Alternativ
Utbytbart alternativ saknas. Förskrivare behöver ta ställning till vilket läkemedel som är lämpligast för den enskilda patienten.

Förslag på tillgängliga alternativ:

  • Annan styrka: Bufomix Easyhaler 160 µg/4,5 µg/inhalation
  • Annan inhalator: Symbicort Mite Turbuhaler 80 µg/4,5 µg /inhalation

Vid byte av inhalator är det viktigt att patienten får information om hur den nya
inhalatorn ska hanteras. Ett användbart hjälpmedel är medicininstruktioner.se. Öppnas i nytt fönster.

Linn Svensson, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?