Capsina

Uppdaterad 2023-06-15

Capsina kräm är restnoterad och beräknas åter vara tillgänglig i början av juli. Qutenza plåster kan vara ett möjligt alternativ (obs, begränsad subvention).

Läkemedel (substans)
Capsina (kapsaicin) kräm

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Tillgänglighet
Capsina kräm förväntas åter vara tillgänglig: i början av juli

Alternativ
Läkemedelsverket hänvisar till ”Alternativt läkemedel med samma verksamma ämne: N01BX04 Kapsaicin” vilket i praktiken innebär en hänvisning till Qutenza plåster. Observera att Quetenza endast subventioneras för patienter som inte tolererar eller inte får tillräcklig smärtlindrande effekt av antingen amitriptylin eller gabapetin.

Jonas Röman, Linn Svensson, apotekare
Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?