Combivent restnoterad

Combivent 0,5 mg/2,5 mg lösning för nebulisator är restnoterad och beräknas åter vara tillgänglig i mitten av mars.

Läkemedel (substans)
Combivent 0,5 mg/2,5 mg (ipratropium + salbutamol) lösning för nebulisator inkl. utbytbara läkemedel.

Orsak
Oväntat stor efterfrågan på läkemedlet.

Tillgänglighet
Combivent 0,5 mg/2,5 mg (ipratropium + salbutamol) lösning för nebulisator
förväntas åter vara tillgänglig: 2024-03-13.

Alternativ
Direkt utbytbart alternativ saknas. Förskrivare behöver ta ställning till vilket läkemedel som är lämpligt för den enskilda patienten.

Observera att behandlingseffekten vid användning av nebulisator och spray med andningsbehållare är likvärdig (1). Därmed bör nebulisator enbart förskrivas till patienter som har tydlig symptomlindring som inte kan tillgodoses med andra billigare inhalationshjälpmedel.

De alternativ som finns tillgängliga innebär att de två aktiva substanserna i
Combivent administreras var för sig:

Via nebulisator:

  • Ipratropium: Atrovent 0,5 mg/ml lösning för nebulisator
  • Salbutamol: Ventoline 2 mg/ml eller 5 mg/ml lösning för nebulisator

Via sprayinhalator med andningsbehållare:

  • Ipratropium: Atrovent inhalationsspray, lösning 20 µg/dos
  • Salbutamol: Ventoline Evohaler inhalationsspray, suspension 0,1 mg/dos

De andningsbehållare som är rekommenderade enligt terapigrupp andningsorganen är Optichamber Diamond samt Vortex.

Källor:
Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Länk till annan webbplats..

Terapigrupp andningsorganen
Linn Svensson, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?