Euthyrox restnoterat

Uppdaterad 2023-07-05

Euthyrox tabletter är åter tillgänglig, men osäkra leveranser kan fortgå en tid.

Läkemedel (substans)
Euthyrox (levotyroxin) tablett 25, 50 respektive 100 mkg

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Tillgänglighet
Euthyrox tabletter är åter tillgänglig, men osäkra leveranser kan fortgå en tid.
För aktuell information om lager på lokala apotek, använd funktionen ”Sök lagerstatus” i FASS.

Alternativ
I det fall patienten har tillgång till Euthyrox i annan styrka än den aktuella, så är Euthyrox samtliga styrkor delbara.

Annat läkemedel i samma ATC-grupp är Levaxin. Det kan föreligga skillnader i biotillgänglighet mellan olika läkemedel, varför de inte är utbytbara mot varandra. Överväg att kontrollera thyroiedeaprover efter byte av läkemedel.


Jonas Röman, Linn Svensson, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?