Flutikason inhalationsspray 125 µg/dos restnoterad

Uppdaterad 2023-11-27

Flutikason inhalationsspray 125 µg/dos är restnoterade och beräknas åter vara tillgängliga från och med 4 december.

Läkemedel (substans)
Flutide Evohaler inhalationsspray, suspension 125 µg/dos (flutikason)
Fluticasone Cipla inhalationsspray, suspension 125 µg/dos (flutikason)
Icsori inhalationsspray, suspension 125 µg/dos (flutikason)

Orsak
Restnoterat från tillverkare.

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Handelsnamn

Styrka

Tillgänglighet

Flutide Evohaler

125 µg/dos

4 december

Fluticasone Cipla

125 µg/dos

Början av vecka 1

Icsori

125 µg/dos

Början av vecka 1

Vissa kvarvarande lager finns på lokala apotek.

Alternativ
Direkt utbytbart alternativ saknas. Förskrivare behöver ta ställning till vilket läkemedel som är lämpligt för den enskilda patienten.

Förslag på tillgängliga alternativ i andra styrkor:

  • Icsori inhalationsspray, suspension 250 µg/dos.

Terapigrupp andningsorganen
Linn Svensson, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?