Pyridoxin

Pyridoxin Meda tablett 40 mg avregistreras och går ej längre att beställa. Licenspreparat finns.

Läkemedel (substans)
Pyridoxin Meda (pyridoxin) tablett 40 mg, 100 st

Orsak
Underleverantör stänger produktionsanläggning.

Tillgänglighet
Befintliga volymer beräknas täcka behovet till april 2022.

Alternativ
Respektive verksamhet behöver ta ställning till eventuella behandlingsalternativ.

Licensalternativ
Namn: Vitamin B6-ratiopharm 40 mg
Läkemedelsform: tablett, 100 st
Läkemedelsstyrka: 40 mg
MAH: Ratiopharm GmbH, Tyskland
Cirkapris: 300 kr
Ledtid: ca 1-2 veckor
Varunummer: 842663

APL – får bara beställas om patient är överkänslig mot hjälpämnena i licensprodukterna!
Namn: Pyridoxin APL 40 mg kapsel, 100 st
Ledtid: ca 6 arbetsdagar
Cirkapris: 970:- (kan variera beroende på hur många förpackningar som beställs vid samma tillfälle)
Vnr: A13666

Informationsbrev från Viatris
Produktinformation Vitamin B6-rationpharm

Olivia Frånberg, leg apotekare,
Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?