Normorix/Normorix mite restnoterad

Uppdaterad 2023-08-25

Normorix och Normorix mite är restnoterad en längre tid och Amiloferm/Amiloferm mite upphör att tillhandahållas. Direkt utbytbart alternativ saknas.

Läkemedel (substans)
Normorix 5/50 mg, Normorix mite 2,5/25 mg (amilorid, hydroklortiazid)

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Tillgänglighet
Normorix 5/50 mg och Normorix mite 2,5/25 mg beräknas vara åter vid årsskiftet 2024/2025.

Alternativ
Normorix/Amiloferm
byte till hydroklortiazid 25 mg + spironolakton 25 mg x 1 alt. eplerenon 50 mg x 1

Normorix mite/Amiloferm mite:
utan tidigare problem med hypokalemi: byte till hydroklortiazid 12,5 (-25) mg x 1
med tidigare problem med hypokalemi: byte till spironolakton 12,5-25 mg x 1 alt.
eplerenon 25-50 mg x 1

Eplerenon saknar spironolaktons endokrina biverkningar.
Centyl K och Centyl-K mite (bendroflumetiazid + kalium) kan vara ett ytterligare alternativ.

Uppföljning av blodtryck och elektrolyter vid preparatbyte utifrån individuell bedömning.

Terapigrupp Hjärta-kärl
Jonas Röman, Linn Svensson, apotekare, Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?