Innohep

Innohep ändrad förpackningsstorlek

Innohep –styrkor 8000 IE – 18000 IE. Förpackning med 6 sprutor utgår och ersätts av förpackning med 10 sprutor. Förpackning med 30 sprutor (5x6 st) utgår och ersätts av förpackning med 30 sprutor (3x10 st).

Läkemedel (substans)
Innohep (tinzaparin) 8000 IE – 18000 IE.

Orsak
Harmonisering med övriga europeiska marknader för att nå ökad leveranssäkerhet.

Tillgänglighet
Byte av förpackningsstorlek genomförs från och med juli månad 2022.

Övrigt
Pris per spruta blir oförändrat enligt tillverkaren Leo.

Jonas Röman, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?