Metadon, tablett 10 mg restnoterad

Senast uppdaterad 2023-05-22

Metadon tablett 10 mg av flertalet fabrikat är restnoterad och förväntas åter vara tillgänglig i början av juni. Annan styrka kan väljas.

Läkemedel (substans)
Metadon tablett 10 mg

Orsak
Restnoterad från tillverkare

Tillgänglighet
Metadon tablett 10 mg förväntas åter vara tillgänglig: i början av juni.

Alternativ
Metadon tablett finns tillgänglig i styrkorna 5, 20 och 40 mg. Metadon tablett 20 mg är
delbar i två lika doser

Jonas Röman, Linn Svensson, apotekare
Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?