Dukoral restnotarat

Dukoral förväntas vara restnoterat från mitten av februari till början av april.

Läkemedel (substans)
Dukoral, oralt vaccin mot kolera (inaktiverat helcellsvaccin)

Orsak
Brist i produktionsplanering/produktionskapacitet

Tillgänglighet
Dukoral förväntas åter vara tillgängligt: i början av april. Vissa kvarvarande lager kan finnas på lokala apotek.

Alternativ

  • Vaxchora, oralt vaccin mot kolera (levande försvagat)

Vid bristsituation bör Dukoral prioriteras till de resenärer med en reell risk att exponeras för kolera, om man till exempel ska arbeta med lokalbefolkning i Afrika eller resa dit där det är pågående utbrott. På indikation mot turistdiarré bör det endast förskrivas till patienter som exempelvis lider av hjärtinkompensation, insulinbehandlad diabetes, nedsatt immunförsvar (hiv eller cytostatikainducerat), reaktiva artriter, njurinsufficiens, inflammatorisk tarmsjukdom eller andra personer som är särskilt mottagliga, till exempel achyliker vars grundsjukdom riskerar att påtagligt försämras av en magtarminfektion.

Madelen Andersson, överläkare, infektionsklinike

Hittade du informationen du sökte?