Tambocor retard restnoterad

Tambocor retard är restnoterad och beräknas åter vara i månadsskiftet februari/mars. Tambocor (ej retard) 100 mg är tillgänglig.

Läkemedel (substans)
Tambocor Retard (flekainid) 100 respektive 200 mg depotkapsel

Orsak
Okänd orsak

Tillgänglighet
Tambocor Retard 200 mg förväntas åter vara tillgänglig: i mitten av mars.

Alternativ

Alternativa läkemedel innehållande flekainid som finns tillgängliga:

  • Tambocor (ej retard/depot) 100 mg tablett – obs dosering


Jonas Röman och Linn Svensson, apotekare,
Enheten för Kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?