Salflumix Easyhaler restnoterat

Uppdaterad 2023-12-06

Salflumix Easyhaler inhalationspulver 50 µg/ 500 µg i samtliga förpackningsstorlekar är restnoterade och beräknas åter vara
tillgängliga i slutet av december.

Läkemedel (substans)
Salflumix Easyhaler inhalationspulver 50 µg/ 500 µg (flutikason + salmeterol)

Orsak
Produktionsplanering/produktionskapacitet

Tillgänglighet
Salflumix Easyhaler inhalationspulver 50 µg/ 500 µg i samtliga förpackningsstorlekar
förväntas åter vara tillgängliga i slutet av december.

Alternativ
Utbytbart alternativ saknas. Förskrivare behöver ta ställning till vilket läkemedel som är lämpligast för den enskilda patienten.

Tillgängligt alternativ inom samma läkemedelsgrupp (inhalationssteroid + långverkande
beta-2-receptoragonist) och som hanteras på samma sätt som
Salflumix: Bufomix Easyhaler inhalationspulver (budesonid + formoterol).

Till skillnad från salmeterol har formoterol en snabb insättande effekt,
men samtidigt lång verkan. Därav kan Bufomix Easyhaler även användas vid behov.

Terapigrupp andningsorganen
Linn Svensson, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?